1887

Education in the Digital Age

Healthy and Happy Children

image of Education in the Digital Age

The COVID-19 pandemic was a forceful reminder that education plays an important role in delivering not just academic learning, but also in supporting physical and emotional well-being. Balancing traditional “book learning” with broader social and personal development means new roles for schools and education more generally.

This volume is part of a series that examines the intersections between education, well-being and digital technologies. Complementing the first volume Educating 21st Century Children: Emotional Well-Being in the Digital Age, this volume turns the spotlight on physical health and well-being. It explores the important role of play and risk-taking in learning. It examines the “pursuit of perfection” and the impact on children’s lives, whether it be physical, cognitive or academic. It highlights important efforts countries have made to tackle inequality and protect and empower students in both physical and digital environments. It ends with a look at the pending agenda, underscoring the role of partnerships, policy and protection.

English

Resum executiu

La pandèmia de la COVID-19 ens ha recordat que les escoles no són només llocs per a l'aprenentatge acadèmic. Les escoles són part del teixit social de les nostres comunitats, i d'elles s'espera que contribueixin al desenvolupament òptim de tots els infants, especialment dels més vulnerables, tant en el pla acadèmic, com en el social, físic i psicològic. Equilibrar aquests diferents elements ha estat, des de fa temps, un gran repte. En l'era digital, el repte és encara més gran. Comprendre la naturalesa de la infància a dia d'avui és un primer pas important perquè l'educació pugui complir aquests objectius. Aquest informe es centra en la intersecció entre el benestar físic i les tecnologies digitals, i explora el rol central del joc i de l’assumpció de riscos en l'aprenentatge. Examina les pressions de la vida moderna i la "recerca de la perfecció" resultant en les esferes física, cognitiva i acadèmica. Aborda com els sistemes educatius capaciten els infants perquè prenguin decisions informades pel que fa a la seva pròpia salut i benestar, i com els protegim de possibles mals. El volum acaba amb una mirada sobre el paper decisiu que el professorat i les aliances amb diferents actors poden tenir a l’hora d’aconseguir aquests objectius. Aquest informe és el complement d'Educació i Infància al Segle XXI: El Benestar Emocional a l'Era Digital (2019).

Catalan Also available in: Dutch, Japanese, English, Portuguese, Korean, All

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error