1887

Публични инвестиции в България

Планиране и изпълнение на инфраструктура

image of Публични инвестиции в България

EU Funded Note

Този доклад очертава резултатите от прегледа на процесите на публични инвестиции в България и дава препоръки за подобряване на тяхната ефективност и ефикасност. Той се фокусира върху планирането, инвестициите и изпълнението на инфраструктура на национално и общинско ниво. Докладът идентифицира какво България трябва да запази и подобри, за да гарантира, че инвестициите, направени на европейско, държавно и общинско ниво, постигат най-добро съотношение качество-цена и допринасят за благосъстоянието и жизнения стандарт на хората.

Bulgarian Also available in: English

Подбор на проекти, определяне на приоритети и процеси на оценяване

Стабилните процеси за подбор на публични инвестиции са от съществено значение, за да могат държавите да покажат на гражданите, че публичните ресурси се разпределят за най-приоритетните нужди. Това е от решаващо значение в момент, когато държавите трябва да инвестират в устойчива инфраструктура с ниски емисии с безпрецедентни темпове и мащаб, в рамките на строги фискални ограничения. В тази глава са очертани подходите за най-добри практики за определяне на проекти, които постигат най-големи резултати, като същевременно са ефективни и достъпни, и се описват процесите, следвани от министерствата и общините в България.

Bulgarian Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error