Публични инвестиции в България

Планиране и изпълнение на инфраструктура

EU Funded Note

Този доклад очертава резултатите от прегледа на процесите на публични инвестиции в България и дава препоръки за подобряване на тяхната ефективност и ефикасност. Той се фокусира върху планирането, инвестициите и изпълнението на инфраструктура на национално и общинско ниво. Докладът идентифицира какво България трябва да запази и подобри, за да гарантира, че инвестициите, направени на европейско, държавно и общинско ниво, постигат най-добро съотношение качество-цена и допринасят за благосъстоянието и жизнения стандарт на хората.

15 Sept 2023 91 pages Bulgarian Also available in: English

https://doi.org/10.1787/b5b0aee3-bg 9789264598140 (EPUB) 9789264292727 (PDF)

Author(s): OECD