1887

Посібник ОЕСР з публічної доброчесності

image of Посібник ОЕСР з публічної доброчесності

Посібник ОЕСР з публічної доброчесності містить рекомендації для урядів, бізнесу та громадянського суспільства щодо впровадження Рекомендації ОЕСР з публічної доброчесності. Посібник роз'яснює, що означають тринадцять принципів Рекомендації на практиці, та визначає виклики, пов'язані з їх реалізацією. Посібник містить рекомендації щодо покращення співпраці всередині уряду, а також між національним та субнаціональним рівнями. Для розбудови культури доброчесності в уряді та суспільстві Посібник детально описує основні елементи системи управління людськими ресурсами на основі заслуг та ключові складові відкритої організаційної культури. Він також роз'яснює роль уряду в наданні рекомендацій компаніям, громадянському суспільству та громадянам щодо підтримання публічних цінностей доброчесності. Крім того, Посібник розкриває, як використовувати процес управління ризиками для оцінки та управління ризиками для доброчесності, а також висвітлює, як використовувати систему правозастосування для забезпечення реальної відповідальності за порушення принципів доброчесності.

Ukrainian Also available in: Arabic, French, Portuguese, Spanish, English, All

Стратегія

У цій главі надається коментар до принципу стратегії, що міститься в Рекомендаціях Ради з питань доброчесності ОЕСР. У ній описано, як розробити стратегічний підхід до публічної доброчесності, який ґрунтується на фактах і спрямований на зменшення ризиків для публічної доброчесності. Основна увага приділяється ризик-орієнтованому підходу до визначення стратегічних цілей і пріоритетів системи доброчесності; розробці критеріїв та індикаторів; а також збору відповідних даних про впровадження, результативність та ефективність системи доброчесності. Крім того, в ньому розглядається проблема збалансування підходів до стратегій доброчесності, що базуються на правилах і цінностях, з одного боку, та підходів, що базуються на принципах, з іншого.

Ukrainian Also available in: Portuguese, French, English, Spanish, German

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error