Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce

Centre for Educational Research and Innovation

Proces uczenia się od dawna stanowi przedmiot zainteresowania pedagogów oraz jest obiektem badań naukowców. Zarówno nauczycieli, jak i polityków oświaty nurtują m.in. następujące pytania:

  • Co wiemy o sposobie, w jaki zdobywamy wiedzę i nabywamy nowe umiejętności?
  • Jakie są biologiczne podstawy tego procesu?
  • W jaki sposób motywacja, emocje oraz sposób oceniania wpływają na efektywność uczenia się?
  • Jakie korzyści może przynieść praca w grupach, realizacja projektów przez uczniów, ewaluacja formatywna oraz zastosowanie nowoczesnych technologii?
  • Jaki wpływ na skuteczność uczenia się ma środowisko rodzinne?

Jest to lektura dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób zoptymalizować proces pracy z uczniami w klasie oraz poza nią. Jej głównym celem jest dostarczenie niezbędnych informacji do zastosowania nie tylko w praktyce nauczania, ale także przy kształtowaniu polityki edukacyjnej. Czołowi badacze z całego świata przedstawiają w książce wyniki badań dotyczących zarówno procesu uczenia się, jak również metod i technik stosowanych w szkołach i innych ośrodkach edukacyjnych.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli, metodyków, szkoleniowców, pracowników administracji oświaty oraz polityków kształtujących system szkolnictwa.

Dzięki patronatowi OECD przedstawione w książce analizy mają zakres międzynarodowy oraz są źródłem cennych informacji dla działań mających na celu wprowadzenie innowacji w systemach edukacyjnych krajów całego świata.

Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce to ważna publikacja, której istnienie w naszym kraju może mieć znaczący wpływ na sposób myślenia o edukacji i stan badań pedagogicznych”.

Prof. Andrzej Janowski

18 Apr 2013 513 pages Polish Also available in: English, French, Slovenian

https://doi.org/10.1787/9789264201606-pl 9789264201606 (PDF)

Author(s): OECD Editors: Hanna Dumont, David Istance and Francisco Benavides