O Naravi Učenja. Uporaba Raziskav Za Navdih Prakse

Centre for Educational Research and Innovation

Kaj vemo o tem, kako se ljudje učijo? Kako motivacija in čustva pri mladih ljudeh vplivajo na njihovo učenje? Kaj kažejo raziskave o prednostih skupinskega dela, formativnega vrednotenja, uporabe tehnologije ali projektnega učenja in kdaj so ti pristopi najbolj učinkoviti? Kako na učenje vpliva družinsko ozadje? To je nekaj vprašanj, s katerimi se v pričujoči publikaciji OECD-ja ukvarjajo vodilni znanstveniki iz Severne Amerike in Evrope. V tej knjigi so spoznanja raziskav o naravi učenja združena z različnimi možnostmi za aplikacijo teh spoznanj v izobraževalno polje in povzeta v obliki sedmih ključnih načel. Med avtorji prispevkov so Brigid Barron, Monique Boekaerts, Erik de Corte, Linda Darling-Hammond, Kurt Fischer, Andrew Furco, Richard Mayer, Lauren Resnick, Barbara Schneider, Robert Slavin, James Spillane, Elsbeth Stern in Dylan Wiliam.

Knjiga O naravi učenja: uporaba raziskav za navdih prakse predstavlja pomembno branje za vse tiste, ki jih zanima, kaj pravijo raziskave o možnostih optimiziranja učenja v razredu, šoli in drugih okoljih. Njen namen je predvsem informirati zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter zagotoviti ustrezno strokovno podlago za reforme v izobraževanju. Še posebej zanimiva bo za učitelje, vodstvene kadre na področju izobraževanja, izobraževalce učiteljev, svetovalce in za tiste, ki sprejemajo odločitve, pa tudi za raziskovalce.

Slovenian English, Polish, French