1887

Přehled o stavu veřejné správy: Česká Republika

Česká republika na cestě k modernější a efektivnější veřejné správě

image of Přehled o stavu veřejné správy: Česká Republika

Přehled o stavu veřejné správy v České republice identifikuje prioritní oblasti pro reformu veřejné správy v České republice a nabízí doporučení pro posílení efektivity, rychlosti a reakceschopnosti veřejné správy v ČR. Přehled nejprve zprostředkovává pohled na efektivitu veřejné správy a její schopnost řešit současné výzvy v oblastech, jako jsou digitalizace a klimatická změna. Poté analyzuje celou řadu zásadních a prioritních oblastí veřejné správy včetně zapojování občanů, koordinace a strategického plánování vedených z centra vládnutí, informovaného rozhodování (EIDM) ve veřejné správě, veřejné správy na úrovni krajů a obcí, řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a využívání elektronických nástrojů veřejné správy. Součástí Přehledu je i případová studie o opatřeních a předpisech v oblasti veřejné správy během pandemie onemocnění covid-19. Přehled o stavu veřejné správy v ČR obsahuje doporučení pro veřejnou správu v ČR, která jí pomohou s uskutečněním a se splněním cílů koncepce rozvoje veřejné správy s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a v konečném důsledku také s realizací dlouhodobé vize a závazků udržitelného rozvoje.

Czech Also available in: English

Koordinační kapacita řízená z centra vládnutí v České republice

Tato kapitola obsahuje analýzu výkonu klíčových funkcí rozhodování, strategického plánování a koordinace politik v České republice, a hodnotí kapacity a nástroje centra vládnutí pro efektivní výkon těchto funkcí, přičemž se zabývá zejména úlohou Úřadu vlády, klíčové instituce centra vládnutí v České republice. Kapitola se nejprve zabývá procesy a nástroji strategického plánování v České republice a poté stávajícími rámci a mechanismy koordinace politik a rozhodování. Zaměří se také na úlohu rad vlády a na strategii a mechanismy na podporu reforem veřejné správy v České republice. Závěrečná kapitola nabízí vládě doporučení pro konkrétní opatření na posílení role centra vládnutí.

Czech Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error