1887

OECD Reviews of School Resources: Slovak Republic 2015

image of OECD Reviews of School Resources: Slovak Republic 2015

The effective use of school resources is a policy priority across OECD countries. The OECD Reviews of School Resources explore how resources can be governed, distributed, utilised and managed to improve the quality, equity and efficiency of school education.

The series considers four types of resources: financial resources, such as public funding of individual schools; human resources, such as teachers, school leaders and education administrators; physical resources, such as location, buildings and equipment; and other resources, such as learning time.

This series offers timely policy advice to both governments and the education community. It includes both country reports and thematic studies.

English

Hodnotenie A Odporúcania

Školstvu v Slovenskej republike sa podarilo dosiahnut významné úspechy. Podiel dospelej populácie (vo veku 25-64 rokov) s ukonceným stredoškolským vzdelaním patrí k najvyšším v rámci krajín OECD. Rovnako sa aj miera dosiahnutia stredoškolského vzdelania u mladých ludí vo veku 25 rokov a mladších zaraduje medzi najvyššie spomedzi krajín OECD. Naopak podiel vysokoškolsky vzdelaných ludí je podla medzinárodného porovnania nízky, hoci nárast zapísaných naznacuje, že situácia sa postupne zlepšuje. Celkovo dosahujú dospelí citatelskú a matematickú gramotnost na úrovni priemeru krajín OECD, ale dospelí v mladšom veku sú podla medzinárodného porovnania oproti svojim rovesníkom slabší. Výkon v medzinárodných hodnoteniach naznacuje urcité zlepšenie v cítaní a písaní na úrovni základnej školy, ale tiež niektoré významné a narastajúce problémy v stredoškolskom vzdelávaní. Na úrovni škôl dosahujú žiaci v Slovenskej republike rôzne výsledky. Lokalita školy (mestská alebo vidiecka oblast) a sociálno-ekonomické zázemie žiakov má znacný vplyv na výsledky žiakov. Dalšie otázky sa týkajú silnej sociálnej selektivity, vrátane neoprávneného umiestnovania žiakov do špeciálnych škôl. Slabé vzdelávacie výsledky u rómskej menšiny zostávajú nadalej hlavnou politickou výzvou.

Slovak Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error