OECD360: Polska 2015

Polska na tle innych krajów

OECD360 przedstawia najnowsze analizy i dane z kluczowych publikacji OECD. Liczne materiały graficzne ilustrują główne aktualne kwestie. Edukacja, zatrudnienie, zielony wzrost, perspektywy regionalne, rolnictwo, wzrost ekonomiczny, kryzys finansowy oraz jego konsekwencje dla społeczeństwa i rozwoju: 8 tematów podsumowujących sytuację w Twoim kraju i na całej scenie międzynarodowej. Każdemu artykułowi towarzyszą dwie strony materiałów graficznych, które zwracają uwagę na dane OECD z trzech grafik pochodzących z oryginalnych publikacji - wraz z linkami do danych Statlinks, umożliwiającymi pobranie danych źródłowych dla każdej grafiki.

19 May 2015 48 pages Polish

https://doi.org/10.1787/9789264236462-pl 9789264236462 (PDF)

Author(s): OECD