OECD360: Eesti 2015

Millised on Eesti tulemused teistega võrreldes?

OECD360 toob teieni OECD peamistest väljaannetest pärit uusimad analüüsid ja andmed. Mitmed graafikud illustreerivad praegusi peamisi probleeme. Haridus, tööhõive, keskkonnahoidlik majanduskasv, regionaalsed perspektiivid, põllumajandus, majanduskasv, finantskriis ja selle tagajärjed ühiskonnale ja majandusarengule: need on kaheksa teemat, millega võetakse kokku teie riigi olukord ja kogu vastav rahvusvaheline olukord. Iga artikliga kaasnevad kaks lehekülge graafikutega, milles tõstetakse esile originaalväljaande kolme graafiku OECD andmed, kusjuures Statlinksi kaudu on võimalik iga graafiku algandmed alla laadida.

28 Apr 2015 48 pages Estonian

https://doi.org/10.1787/9789264236493-et 9789264236493 (PDF)

Author(s): OECD