Prefață

Acest raport prezintă principalele constatări și concluzii ale proiectului „Promovarea Creșterii Ecologice și a unei Dezvoltări cu Emisii Reduse de Dioxid de Carbon: Analiza și Sprijinirea Dialogului Politic privind Principalele Elemente de Guvernare ale Conceptului de Economie Verde în Moldova”, implementat ca parte a colaborării dintre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Republica Moldova (în continuare Moldova), în cadrul Grupului de Acțiune ECOLOGICĂ, pentru care OCDE-ul asigură secretariatul.

Obiectivul principal al cooperării OCDE-Moldova a fost acordarea susținerii țării partenere în stabilirea unei căi de dezvoltare cu accent mai mare pe ecologie, în special prin reducerea energiei și intensității carbonului în sfera economică. Scopul specific al acestei cooperări a fost asistarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (anterior, Ministerul Mediului) să elaboreze un program public de investiții ecologice în conformitate cu bunele practici internaționale, care estimează costurile generale comparativ cu beneficiile acestora asupra mediului, dar identifică și sursele de finanțare.

Raportul de față prezintă rezultatele unui exercițiu de definire a obiectivelor pentru crearea unui program de investiții bazat pe reducerea emisiilor poluante ale aerului și a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din sectorul transportului public în Moldova.

Scopul acestuia este de a demonstra în practică modul în care se utilizează fondurile publice limitate pentru a încuraja sectorul privat să investească în proiecte sociale și ecologice importante. Studiul asupra Programului Transport Public Ecologic (TPE) a implicat patru domenii principale de activitate și rezultate: 1) etapa inițială de abordare și analiză 2) metodologia de calculare a costurilor; 3) proiectul programului aliniat la bunele practici internaționale; și 4) raportul analitic și instruirea. Acest raport sintetizează rezultatele unei abordări treptate a implementării programului TPE în două etape, participarea a două orașe în prima etapă (pilot) și două scenarii pentru a doua etapă (extindere).

Raportul se bazează nu doar pe revizuirea amplă a legislației de mediu – care reflectă standardele în Moldova și Uniunea Europene – și a reglementărilor tehnice privind transportul public, dar și pe colectarea extinsă a datelor primare și secundare asupra mediului, transportului și serviciilor publice. Analiza bilanțului dat a luat în considerare angajamentele naționale privind creșterea nivelului ecologiei și schimbările climatice ale țării, precum și cerințele bugetare. Raportul derivă, de asemenea, urmare mai multor vizite a echipei de proiect în Moldova, în perioada 2016-2018, pe durata cărora au avut loc discuții asupra diferitor elemente ale programului de investiții, cu mai mulți experți din cadrul oficiilor guvernamentale și administrațiilor publice locale din Chișinău și Bălți, precum și cu experți din cadrul diferitor organizații internaționale și nonguvernamentale active în țară.

Acest program se bazează pe lucrările desfășurate anterior de echipa OCDE în domeniile gestionării cheltuielilor publice de mediu, integrării sectorului de mediu în procesele bugetare pe termen mediu și economia schimbărilor climatice. Mai exact, acesta utilizează o metodologie de evaluare a costurilor programului (numită OPTIC), care a fost elaborată de OCDE, cu sprijinul Germaniei, și testată anterior în Kazahstan. Metodologia se axează pe programele de investiții legate de schimbările climatice.

Proiectul în Moldova a fost susținut financiar de Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitatea Nucleară (BMU) al Germaniei, prin intermediul Inițiativei Internaționale pentru Climă 2014 (IKI). Acest proiect face parte din Programul regional – Consolidarea capacității publice financiare pentru investiții ecologice în țările Europei de Est, Caucaz și Asia Centrală (EECAC) – care a inclus și alte două studii de caz pe țară: Kazahstan (finalizat în 2017) și Kârgâzstan (finalizat în 2019).

Metadate, drepturi legale

Acest document, precum și orice informație, și orice hartă inclusă aici, nu prejudiciază statutul sau suveranitatea asupra oricărui teritoriu, delimitării frontierelor și limitelor internaționale, precum și denumirii oricărui teritoriu, oraș sau zonă. Extrasele din publicații pot face obiectul unor exonerări de responsabilitate suplimentare, care sunt stabilite în versiunea completă a publicației, disponibilă pe link-ul furnizat.

© OECD 2021

Utilizarea acestei lucrări, fie digitală sau tipărită, se va face în termenii și condițiile ce pot fi accesate la: http://www.oecd.org/termsandconditions.