1887

OECD Multilingual Summaries

How's Life in Your Region?

Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making

Summary in Hungarian

Cover
Olvassa el a teljes könyvet az alábbi témában:
10.1787/9789264217416-en

Milyen az élet az Ön régiójában?

A regionális és a helyi jólét mérése politikai döntéshozatalhoz

Összefoglalás magyarul

Mindenki ott szeretne jól élni, ahol lakik, ezért az emberek mindennapi tapasztalatainak mérése talán többet mond számukra egy országos átlagnál. A gazdaságról és a társadalomról alkotott teljes képnek fel kell ölelnie azt, hogy mit értékelnek az emberek a közvetlen életkörülményeik kapcsán, hogyan viselkednek, ha elvárásaik nem teljesülnek, és azt is, hogy miként járulnak hozzá a helyi szolgáltatások a jobb munkalehetőségekhez és az egészségesebb életmódhoz. A regionális jóléti mutatók segítségével felmérhető, hogy a fellendülés és a prosperitás mindenki számára jobb életet eredményez‑e.

A régiók konkrét prioritásaiknak és igényeiknek megfelelően számos célra használhatják fel a jóléti mutatókat. A mutatók segítségével meghatározhatják relatív erősségeiket és gyenge pontjaikat a jólét terén, figyelemmel kísérhetik a trendeket, és összehasonlíthatják azokat a más helyeken mértekkel. Felhívhatják a figyelmet a specifikus jóléti kihívásokra is. Végül pedig meghatározhatják a politikai prioritásokat annak tükrében, hogy mi a legfontosabb a lakosok számára.

Közös keretrendszer a regionális jólét kilenc dimenzió alapján történő méréséhez

A „Milyen az élet az Ön régiójában?” c. kiadvány közös keretrendszert kínál az emberek jólétének régiós szintű méréséhez. A keretrendszer célja a politikák koherenciájának és hatékonyságának javítása az emberek anyagi körülményeit (jövedelem, munkalehetőségek és lakhatás) és életminőségét (egészség, oktatás, környezet, biztonság, szolgáltatásokhoz való hozzáférés és polgári szerepvállalás) alakító kilenc dimenzió vizsgálata révén. Ez a kilenc dimenzió az egyéni jellemzőkre és az egyes specifikus területek jellemzőire vezethető vissza. A dimenziók a legjobban nem bemeneti és kimeneti mutatókkal, hanem valódi eredménymutatókkal mérhetők.

Az említett kilenc dimenzió összehasonlítható mutatószámokkal történő mérése 34 OECD‑ország 362 régiójában azt mutatja, hogy a jóléti eredmények igencsak eltérő módokon materializálódnak az egyes helyeken. A jóléti különbségek sokszor nagyobbak ugyanazon ország egyes régiói között, mint a különböző országok között. A munkaerő iskolai végzettségének tekintetében például hasonló mértékű különbség figyelhető meg Baszkföld és Andalúzia között, mint Spanyolország és Svédország között. Az ilyen regionális egyenlőtlenségek növelhetik a jóléti kiadásokat, veszélyeztethetik a társadalmi kohéziót és gyengíthetik a nemzeti teljesítményt. A munkalehetőségek, az oktatás és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén nagyobb egyenlőtlenségekkel rendelkező országokban országos szinten is alacsonyabbak a jóléti eredmények.

A kiegyensúlyozottabb jóléti eredmények javíthatják a regionális rugalmasságot

A jóléti eredmények egyenlőbb eloszlása hatással lehet az emberek életére és szerepet játszhat a regionális rugalmasság fokozásában. Az alacsonyabb jövedelmi egyenlőtlenségekkel rendelkező régiók általában az egy főre jutó bruttó hazai termék viszonylag nagyobb ütemű növekedését (GDP‑növekedést) tapasztalták az elmúlt tíz évben, de főként a gazdasági válság óta. Az egyes régiókban azonban a jóléti eredmények átlaga és eloszlása is jelentős eltéréseket mutat. A szubnacionális jövedelmi egyenlőtlenségekre vonatkozó friss adatok például azt mutatják, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek általában a nagy városokban nagyobbak.

Az egyes régióknak eltérő lehetőségeik vannak a jóléti eredményeik idővel történő megváltoztatására, és eltérő befolyással rendelkeznek a jólét különféle dimenzióira. Míg a munkalehetőségekre vonatkozó eredmények már akár néhány év alatt is változhatnak, más dimenziók, mint például a biztonság és az oktatás hosszabb távú beruházást kívánnak meg. Például a biztonság területén 2000‑ben a legalsó ötödben elhelyezkedő OECD‑régiók több mint 80%‑a, valamint az oktatás területén a legalsó ötödben elhelyezkedők 90%‑a még 2013‑ban is a legalsó ötödben helyezkedett el.

A regionális jóléti keretrendszer kimutatja, hogy a jólét különböző dimenziói egymás ellen is dolgozhatnak, de meg is erősíthetik egymást. Az egyes dimenziók közötti komplementaritások és ellentétes irányú hatások figyelembe vétele javíthatja a politikai koherenciát. Az állampolgárok a helyi irányítás és a helyi intézmények minőségén keresztül befolyásolhatják a politikai mix megtervezését és megvalósítását.

Útmutató a regionális jóléti stratégia megvalósításához

Az állampolgáraik jelenlegi életkörülményeinek javítását és jövőbeli lehetőségeinek bővítését célzó jóléti stratégia bevezetését tervező régióknak és városoknak az alábbi lépéseket tanácsos fontolóra venniük:

  • A jóléti célkitűzéseket politikailag releváns mutatókká kell alakítani. A regionális jóléti mérőszámoknak világosan kell kapcsolódniuk a különböző kormányzati szintek között és a különböző kormányzati szinteken belül is összehangolt regionális politikai célkitűzésekhez.
  • Ki kell választani a mutatószámokat. Konzultációs folyamatot kell létrehozni a legfontosabb mutatók szűkebb körének meghatározására, mely mutatók a helyi prioritásokat és javakat testesítik meg az OECD regionális jóléti keretrendszerében kiemeltek szerint.
  • Meg kell határozni a bázisvonalakat és az elvárt eredményeket. A világos kiindulópont és az elérendő célok körének meghatározása segíti a közcselekvés menetének keretbe foglalását az átlátható határidőt és a közbenső mérföldköveket illetően.
  • Figyelemmel kell kísérni az előrehaladást és fel kell mérni a különböző helyek potenciálját. A regionális jóléti mutatók eszközt biztosítanak a változás nyomon követéséhez az idő távlatában, csakúgy, mint a fejlődéshez szükséges konkrét eszközök meghatározásához a különböző közösségekben.
  • Ösztönözni kell az állampolgári részvételt és kommunikálni kell az eredményeket. Ha az állampolgárok már az elejétől kezdve részt vesznek a mérési kezdeményezésben, az megteremti a lendületet a cselekvéshez, megkönnyíti az esetlegesen szükséges politikai módosításokat, továbbá növeli az elszámoltathatóságot és a bizalmat.

© OECD

Ez az összefoglalás nem hivatalos OECD fordítás.

Ez az összefoglalás abban az esetben másolható, ha megemlítésre kerül az OECD szerzői joga és az eredeti kiadvány címe.

A többnyelvű összefoglalások az eredetileg angol ill. francia nyelvű OECD kiadványok kivonatos fordításai.

Az OECD on-line könyvesboltban díjmentesen állnak rendelkezésre: www.oecd.org/bookshop

További információ kérhető a Közügyi és Kommunikációs Igazgatóság Jogi és Fordítási Csoportjától: [email protected], fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Látogasson el honlapunkra: www.oecd.org/rights

OECD

Olvassa el a teljes angol nyelvű verziót az OECD online könyvtárában, az OECD iLibrary-n!!

© OECD (2014), How's Life in Your Region?: Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264217416-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error