Podręcznik Frascati 2015

Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej

Od ponad pięćdziesięciu lat Podręcznik Frascati jest międzynarodowym standardem, a obecnie stał się on już standardem ogólnoświatowym. Wykorzystanie danych statystycznych na temat działalności badawczej i rozwojowej (B+R), opartych na wytycznych zawartych w niniejszym podręczniku, zyskało na znaczeniu, a dane statystyczne są wykorzystywane w wielu obszarach polityki publicznej, a także w wielu krajach poza OECD. Podręcznik stanowi podstawę wspólnej terminologii niezbędnej do mówienia o działalności B+R i jej wynikach. Ze względu na szerokie zastosowanie podręcznika oraz obecność zawartych w nim definicji w innych międzynarodowych podręcznikach i przepisach krajowych, definicja działalności B+R oraz jej komponentów została zachowana w postaci zbliżonej do definicji przedstawionych w poprzednich edycjach. Więcej uwagi poświęcono natomiast określeniu granic między tym, co można, a czego nie można zaklasyfikować jako działalność B+R, a także na udzieleniu odpowiedzi na nowe wymogi w zakresie statystyk sfery B+R. Przykładem może być decyzja o klasyfikowaniu nakładów na działalność B+R jako nakładów inwestycyjnych w ogólnoświatowym Systemie Rachunków Narodowych (System of National Accounts, w skrócie SNA), co wymaga zwrócenia większej uwagi na przepływy środków finansowych przeznaczonych na działalność B+R. W związku z szerokim rozpowszechnieniem zachęt podatkowych służących wspieraniu prac B+R, w podręczniku dodano odrębny rozdział poświęcony temu zagadnieniu. Dodano także nowy rozdział poświęcony globalizacji i jej skutkom dla statystyki sfery B+R. Aby zachować aktualność, podręcznik w szerokim zakresie wykorzystuje aneksy dostępne online.

20 Oct 2018 451 pages Polish Also available in: Korean, Spanish, Lithuanian, English, German, All

https://doi.org/10.1787/9788388718977-pl 9788388718977 (PDF)

Author(s): OECD