1887

Utvärdering av stipendieprogrammen Sleipnir och Closer Culture Neighbours

I Estland, Lettland och Litauen

image of Utvärdering av stipendieprogrammen Sleipnir och Closer Culture Neighbours

Denna rapport är en översikt av utvärderingen av två stipendieordningar, Sleipnir och Closer Culture Neighbours. Avsikten med utvärderingen har varit att ge en helhetsöversikt av processen kring och resultaten av Sleipnir och Closer Culture Neighbours som stipendieprogram, att höra samtliga parters åsikter i processen, att därefter analysera informationen och att lägga fram förslag som fokuserar på fördelar och nackdelar i programmen. Dessa förslag kan förhoppningsvis utnyttjas i anslutning till kommande stipendieordningar.

Swedish

.

Analys av bakgrunden

De utvärderade programmen Sleipnir och Closer Culture Neighbours är bägge mobilitetsprogram inom kulturområdet. Båda programmen har administrerats av Nordiska ministerrådet i respektive baltiskt land. Karaktären och målsättningen hos programmen är i princip den samma: att öka rörligheten och uppmuntra etablerandet av professionella kontakter mellan Norden och Baltikum. Programmens mer generella mål är att gynna kulturellt samarbete och utbyte mellan Norden och Baltikum.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error