1887

Over grænser

Fremme af planlægningssamarbejdet i Nordens grænseområder

image of Over grænser

Hvad fremmer og hvad begrænser plansamarbejde over grænser? Dette belyses i denne rapport gennem eksempler fra tre grænseområder i Norden: Haparanda/Tornio-området, Østfold/Bohuslän-området og Øresundsregionen. Der redegøres for problemer, mål og muligheder i et grænseregionalt samarbejde. Det kan dreje sig om forhold lige fra fælles planlægning af en ny bydel eller af ensartede naturområder på begge sider af en grænse til udnyttelse og udbygning af tilgrænsende regioner i en europæisk og international sammenhæng. Rapporten viser resultaterne af et projekt som det danske Center for Skov, Landskab og Planlægning gennemførte i 2002 og 2003 for Nordisk Ministerråd.

Danish

.

Interviews fra Østfold/Bohuslän

Praktiske eksempler på samarbejde over grænsen findes først og fremmest inden for Gränskommitténs arbejde. Fremfor alt træffes ledelsen af de respektive kommuner regelmæssigt og drøfter alt fra »væremåde« til trafikspørgsmål, herunder specielt E6 og infrastruktur. Det kan f.eks. være, om der skal bomafgift på den nye Svinesundbro? Eller det kan være miljøspørgsmål vedrørende havet udenfor, bl.a. i forbindelse med radioaktivt udslip fra England. Drøftelserne vedrører først og fremmest det overordnede niveau, men også lokale spørgsmål bliver diskuteret, herunder f.eks. om samspillet mellem E6 og den lokale vejnetstruktur for at det kan blive bedst muligt. 2005 skal broen være klar og der skal være stor indvielse med mange kulturelle indslag, der koordineres af Gränskommittén. Stor sejlerkonkurrence kommer til Frederiksstad nu og vi har en stor orienteringskonkurrence som led i en samlet markedsføring af regionen. Regionsperspektivet arbejder vi meget med. I de sidste 7-8 år er der sket temmelig meget. Rent praktisk har man også arbejdet med pendlerproblemer, jf. f.eks. pendlerbrochuren. Vi har en smuk skærgård heromkring, og vi har udarbejdet et særligt fælles søkort. Vi har en cykelkonkurrence fra Strömstad til Halden. Vi har en sejlerkonkurrence om sommeren, som går ind i Idefjorden. Strömstad har næsten mere samarbejde med den norske kommune Halden end med andre svenske kommuner. Der har været seminar om erfaringer med strandbeskyttelse, hvor der i Sverige findes en strandbeskyttelseslov, men ikke noget tilsvarende i Norge. Vi har haft et boligseminar i nabokommunen, hvor der også var norske deltagere.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error