OECD Territorial Reviews: Småland-Blekinge, Sweden 2012

(Swedish version)

Den här serien tillhandahåller analyser och politisk vägledning åt regeringar och myndigheter under regeringsnivå, som vill stärka den regionala utvecklingspolitiken och styrningen. Granskningarna ingår i en mer omfattande OECD-dokumentation om regional utveckling, som behandlar den regionala aspekten av ett antal politiska utmaningar, däribland styrning, innovation, stadsutveckling och landsbygdspolitik. Denna dokumentation innefattar både tematiska rapporter och rapporter om specifika länder och regioner.

Swedish English