1887

Nordisk Pendlingskarta

Delrapport 1 - Sverige och Norge

image of Nordisk Pendlingskarta

En nordisk gränsöverskridande arbetsmarknad. De nordiska ländernas officiella sysselsättningsstatistik utgår från att beskriva förhållandena från ett nationellt perspektiv. Med större rörlighet över gränserna ökar även behoven av att belysa utvecklingen på en gränsöverskridande arbetsmarknad. Sedan länge finns överenskommelser om en gemensam nordisk arbetsmarknad. I målformuleringarna heter det att upprätthålla full sysselsättning, en balanserad regional utveckling och att medborgarna fritt skall kunna ta arbete och bosätta sig i annat nordiskt land. Med projektet Nordisk pendlingskarta, genomför de nordisk ländernas statistikbyråer metodutveckling och sambearbetningar för att skapa information om personer som utfört arbete i grannlandet. Projektet genomförs i Nordiska Ministerrådets regi. Detta är en första delrapport från projektet och den redovisar i vilken omfattning svenskar och norrmän under 2001 utförde sysselsättning i grannlandet. Redovisningen bygger på individ och företagsuppgifter och uppgifterna redovisas även på regional och kommunal nivå.

Swedish

.

Forord

Sedan mer än femtio år har det funnits ambitioner inom det nordiska samarbetet att utveckla förutsättningar för en väl fungerande nordisk arbetsmarknad. En del i detta arbete har varit att förbättra kunskapen om hur rörlighet och samverkan ser ut på den nordiska arbetsmarknaden. De statistiska redovisningar med nordiskt perspektiv som hittills presenterats har i huvudsak byggt på sammanställningar av befintliga nationella data. Med projektet ”Nordisk pendlingskarta” har fyra nordiska statistikmyndigheter fått möjlighet att sambearbeta data. Syftet med samarbetet har varit att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden under 2001. Utbyte av material mellan myndigheterna har föregåtts av en särskild prövning i varje land.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error