1887

Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce

Wzmacnianie zarządzania na rzecz bardziej efektywnych strategii rozwoju

Niniejszy dokument przedstawia Narzędzie samooceny (SAT), którego celem jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce w zakresie wzmacniania praktyk zarządzania publicznego na etapie opracowywania i wdrażania strategii rozwoju lokalnego. Narzędzie ma pomóc lokalnym podmiotom w ocenie standardów i praktyk stosowanych w kluczowych obszarach zarządzania, które mogą mieć wpływ na efektywność inwestycji i strategii rozwoju lokalnego podejmowanych przez władze samorządowe oraz na jakość świadczonych przez nie usług. Narzędzie samooceny zapewnia kluczowe wskaźniki, które umożliwiają powiatom i gminom ocenę mocnych stron i luk w zarządzaniu publicznym i praktykach rozwoju lokalnego, a w konsekwencji opracowanie i realizację działań mających na celu poprawę jakości usług świadczonych na rzecz obywateli oraz skuteczniejsze zaangażowanie interesariuszy w budowanie wspólnej wizji i programu rozwoju lokalnego.

Polish Also available in: English

JEL: O21: Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth / Development Planning and Policy / Planning Models; Planning Policy; O18: Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth / Economic Development / Economic Development: Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure; O15: Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth / Economic Development / Economic Development: Human Resources; Human Development; Income Distribution; Migration
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error