1887

Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor

image of Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor

Denne rapport er udarbejdet med henblik på at søge løsninger til forbedring af forbrugernes vilkår ved at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Rapporten indeholder dels en undersøgelse af priserne for en modelfamilie, herunder etableringsgebyrer, årlige gebyrer og flyttegebyrer. Undersøgelsen omfatter endvidere udbredelsen af loyalitetsprogrammer og andre kundefastholdelsesprogrammer. Rapporten indeholder samtidig en undersøgelse af forbrugermobilitet, herunder forbrugerens gebyrfølsomhed på de nordiske bankmarkeder og dennes betydningen for sektorens konkurrence. De overordnede konklusioner på undersøgelsen af omkostningerne for en modelfamilie og af etableringsgebyrer, rentesatser og flyttegebyrer er, at der både nationalt og specielt mellem de nordiske lande er store forskelle på hvad omkostningerne er. Undersøgelsen viser også, at en stor del af de undersøgte pengeinstitutter anvender forskellige former for loyalitetsprogrammer, kundepakker og produktpakker. Undersøgelsen viser, at 4–5 % af kunderne har skiftet pengeinstitut i 2004. Selvom denne del af undersøgelse er forbundet med en vis usikkerhed, understøttes resultatet af en række kvantitative befolkningsundersøgelse. Det kan således konstateres, at mobiliteten i den nordiske finansielle sektor er lavere end i andre brancher. Rapporten afsluttes en række anbefalinger, der har til formål at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder.

Danish

.

Undersøgelse af etableringsgebyrer, rentesatser og flyttegebyrer

Som beskrevet i afsnit 3.3 om metode er hvert af de adspurgte pengeinstitutter blevet anmodet om at oplyse omkostningerne, herunder rentesatserne ved etablering af et kontoforhold, der består af et boliglån på DKK 250.000, en lønkonto med en tilknyttet kassekredit på DKK 50.000 og et billån på DKK 150.000. Modelfamilien er på en skala fra 1–5, hvor 1 er bedst, en type 2 kunde. Det betyder, at kunden har en positiv formue og et månedligt rådighedsbeløb på DKK 16.000 til mad, tøj og fornøjelser. Familien består af 2 voksne og 2 børn på 5 og 10 år. Herudover har pengeinstitutterne skulle oplyse omkostningerne ved at flytte et kontoforhold, der består af et boliglån på DKK 250.000, en lønkonto med en tilknyttet kassekredit på DKK 50.000 og et billån på DKK 150.000.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error