1887

Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt

En nordisk översikt

image of Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt

Vad kännetecknar kulturarvs- och natursektorernas arbete med regional och lokal utveckling och tillväxt i Norden? Vilka är utgångspunkterna för detta? Vad finns det att vinna på en vidareutvecklad samverkan mellan dessa intressen? Det är några av de frågor som behandlas i denna rapport som är resultatet av den första etappen i ett internordiskt projekt om naturens och kulturarvets betydelse som faktor för hållbar utveckling och tillväxt.

Swedish

.

Internationella konventioner och policys

I detta avsnitt presenteras kortfattat några av de internationella policys och konventioner vilka har betydelse för arbetet med natur- och kulturarvsvärden som resurser för regional utveckling och tillväxt.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error