1887

Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt

En nordisk översikt

image of Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt

Vad kännetecknar kulturarvs- och natursektorernas arbete med regional och lokal utveckling och tillväxt i Norden? Vilka är utgångspunkterna för detta? Vad finns det att vinna på en vidareutvecklad samverkan mellan dessa intressen? Det är några av de frågor som behandlas i denna rapport som är resultatet av den första etappen i ett internordiskt projekt om naturens och kulturarvets betydelse som faktor för hållbar utveckling och tillväxt.

Swedish

.

Etapp 1

Denna översikt omfattar projektets första etapp, det vill säga kartläggningsfasen. Målsättningen med den är inte att ge en heltäckande bild av situationen inom de nordiska länderna, utan att lyfta fram viktiga strategier och policys, beskriva huvudinriktning av arbetet samt visa exempel på befintlig samverkan mellan natur- och kulturmiljövården. Förutom nulägesbeskrivningen skissar rapporten på den potential som ligger i ett ökat utbyte mellan de två sektorerna avseende regional och lokal utveckling och tillväxt.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error