1887

Kultur- og oplevelsesøkonomi i nordiske landdistrikter

Indhold og perspektiver

image of Kultur- og oplevelsesøkonomi i nordiske landdistrikter

Kultur- og oplevelsesøkonomien oplever i disse år store vækstrater og er derfor kommet i centrum som et muligt indsatsområde for politik og støtteordninger på både lokalt, nationalt og internationalt niveau. Der hersker imidlertid endnu en vis uklarhed om, hvordan denne fremvoksende del af økonomien nærmere kan defineres og hvilke muligheder og perspektiver den indeholder ikke mindst i forhold til landdistrikternes udvikling. Denne rapport, udarbejdet for Nordisk Ministerråd, undersøger kultur- og oplevelsesøkonomiens indhold og perspektiver for landdistrikterne i de nordiske lande og beskriver en række konkrete projekter og aktiviteter indenfor området.

Danish

.

Eksempler på rural kultur- og oplevelsesøkonomi

Wij Trädgård var ikke et projekt, som begyndte ud af ingenting, da man fra start havde et privilegeret udgangspunkt. Den finskejede fabrik Stora Enso, som er verdens største papirfabrik, lukkede sin fabrik i Ockelbo i 1996 og efterlod sig store uudnyttede arealer og bygninger. Kommunen ønskede at etablere en eller anden form for virksomhed på stedet – helst med fortjeneste, men i det mindste med færrest mulige omkostninger.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error