1887

Відбудовуємо Україну через зміцнення регіонального та муніципального управління

image of Відбудовуємо Україну через зміцнення регіонального та муніципального управління

До широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Україна досягла значного поступу в реалізації амбітних реформ регіонального розвитку та децентралізації. Результатом цих реформ стало створення 1 469 об’єднаних муніципалітетів, введення детальної багаторівневої структури планування регіонального розвитку, а також значне підвищення рівня надання місцевих державних послуг і державного фінансування регіонального та місцевого розвитку. Однак на шляху реформ виникли деякі проблеми, багато з яких були значно загострені війною Росії проти України. Ці проблеми включають збільшення регіональних економічних та демографічних розбіжностей і відмінностей у рівні добробуту, фрагментарну структуру фінансування регіонального розвитку, а також помітні розбіжності в адміністративних, кадрових і фіскальних можливостях муніципалітетів. У цьому звіті представлено глибокий аналіз поступу України у впровадженні реформ багаторівневого управління та досліджено роль місцевих органів влади в управлінні катастрофою. Виходячи з цього, у звіті рекомендуються можливі шляхи використання Україною разом з міжнародними партнерами багаторівневого управління, регіонального розвитку і децентралізації для підтримки процесів місцевої відбудови та відновлення з метою вирішення нагальних гуманітарних потреб, відновлення місцевої економіки та громад, а також посилення їхньої стійкості.

Ukrainian Also available in: English

Державне фінансування регіонального розвитку в Україні

У цьому розділі роsзглядається структура фінансування регіонального та місцевого розвитку в Україні. Він оцінює різні механізми, які використовуються національними, регіональними та муніципальними органами влади для фінансування регіонального розвитку. По-перше, у розділі описано, як протягом останніх кількох років змінилися основні фіскальні показники, пов’язані з місцевими інвестиціями. По-друге, досліджується, як можна змінити розподіл податку на доходи фізичних осіб для зменшення територіальної нерівності та покращення рівня надання послуг. По-третє, прискіпливо розглядається широкий спектр міжурядових дотацій і субвенцій, які були створені для фінансування регіонального та місцевого розвитку. Особливо уважно вивчається питання потенційного впливу певних практик, таких як вимоги щодо співфінансування, на зусилля з регіональної конвергенції. Нарешті, у розділі розглядається спроможність органів місцевого самоврядування управляти інвестиціями, а також використання державно-приватного партнерства.

Ukrainian Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error