1887

Vildledende markedsføring i markedsføringslovgivningen og på specialområderne

image of Vildledende markedsføring i markedsføringslovgivningen og på specialområderne

Nutidens intense markedsføring af produkter stiller til stadighed spørgsmålstegn ved forbrugerbeskyttelsens tilstrækkelighed. Markedsføringslovgivningen med dens generelle og specielle forbudsregler sikrer et vist minimum af beskyttelse og supplerer speciallovgivningen, hvis indhold afhænger af områdets særlige karakter. Bestemmelserne om vildledning, tilsyn og sanktioner er forskellige afhængig af, om det er fødevarer, kosmetik, kemikalier eller andre forbrugerprodukter, der markedsføres med sundheds- eller miljømæssige egenskaber. Samspillet mellem general- og speciallovgivningen er ikke ganske klar i praksis, hvilket kan medføre en uens beskyttelse af forbrugeren. Rapporten har til formål at undersøge, om denne vekslende forbrugerbeskyttelse begrundet i specialområdernes karakter er tilstrækkelig set ud fra et forbrugerperspektiv samt anvise konkrete løsningsmodeller til sikring af bedre vilkår.

Danish

.

Island

Den 1. juli 2005 blev Konkurrencelovens kapitel 6 og 7 ophævet og erstattet af Lov om tilsyn med uretmæssig markedsføring og markedets gennemsigtighed (lög um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins), jf. lov nr. 57/2005. Konkurrencedirektoratet – i daværende form – blev nedlagt og erstattet bl. a. af Neytendastofa, herefter på dansk Forbrugermyndigheden ifølge Lov om Forbrugermyndigheden og forbrugernes talsmand (lög um Neytendastofa og talsmann neytenda), lov nr. 62/2005. Forbrugermyndigheden er en ny offentlig myndighed fremkommet ved sammenlægning af den tidligere forbrugerafdeling fra Konkurrencedirektoratet og af Justervæsenet som samtidigt blev nedlagt og dennes myndighedsopgaver lagt til Forbrugermyndigheden, s.s. tilsyn med målesikkerhed, produktsikkerhed, el-sikkerhed, legal metrologi, m.m.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error