1887

Innovation og forbrugerkvalitet

image of Innovation og forbrugerkvalitet

De fleste nye produkter bliver ikke en succes. Hermed har producenterne spildt ressourcer, og forbrugerne får ikke de produkter, de kunne ønske sig. Hvordan kan kommunikationen mellem forbrugere og virksomheder forbedres, så nye produkter målrettes til forbrugernes behov før de kommer på markedet? Innovation knyttes ofte til teknologisk forskning og udvikling, men i en proces mod udviklingen af et nyt produkt eller en ny serviceydelse, spiller en analyse og forståelse af brugernes behov og præferencedannelse en afgørende rolle. Denne rapport handler om muligheder for mere forbrugerdrevet innovation. Forbrugernes vilkår kan fremmes gennem innovation og innovationen kan gøres mere effektiv gennem involvering af forbrugerne. Der er så sat fokus på de politiske rammebetingelser, der kan fremme forbrugerdrevet innovation. Der er her tale om et grænseområde mellem innovationspolitik og forbrugerpolitik. Udvidelsen af nogle klassiske forbrugerpolitiske instrumenter kan potentielt yde et vigtigt bidrag til fremme af forbrugerdrevet innovation. Denne rapport gennemgår en række værktøjer, som virksomhederne kan benytte til at identificere muligheder for nye produkter eller produktforbedringer gennem øget forbrugerforståelse og -involvering. Dernæst følger virksomhedscases med eksempler på brug af redskaberne i innovationssammenhæng.

Danish

.

En model til analyse af forbrugernes kvalitetsopfattelse

Før vi begynder at diskutere mulige redskaber, der kan bruges til at opnå en bedre forbrugerforståelse i en innovationsproces, kan det være nyttigt at opnå lidt mere klarhed om, hvad man egentlig gerne vil forstå. Grundlæggende vil en forbruger købe et nyt produkt, hvis forventningerne til produktet overstiger det offer, forbrugeren opfatter er forbundet med købet, i form af produktets pris. Denne grundantagelse holder på tværs af de fleste økonomiske, psykologiske og andre tilgange til forklaring af forbrugeradfærd. En forbruger er desuden mere tilbøjelig til at blive ved med at købe det pågældende produkt, hvis forventningerne faktisk bliver indfriet. Begge aspekter fanges af begrebet forbrugernes kvalitetsopfattelse: forventninger om produktets kvalitet afgør, om et nyt produkt bliver købt én gang, og indfrielse af forventninger afgør, om man køber igen. Når man har indsigt i, hvordan forbrugerne danner kvalitetsforventninger, før de køber, og hvordan de oplever kvalitet, efter de har købt, er man nået langt i opnåelsen af en forbrugerforståelse, der kan bruges i en innovationsproces.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error