Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2017

Toto vydání Směrnice o převodních cenách z roku 2017 zahrnuje podstatné revize provedené v roce 2016, aby odráželo vysvětlení a revize dohodnuté ve Zprávách o Akcích 8-10 BEPS z roku 2015 “Přizpůsobení převodních cen ekonomické aktivitě“ a Akci 13 „Dokumentace k převodním cenám a CbCR“. Směrnice zahrnuje také revidované pokyny o režimech bezpečných přístavišť (safe harbours) schválené v roce 2013, které uznávají, že správně navržená safe harbours mohou pomoci zmírnit určité komplikace v souvislosti s dodržováním předpisů a poskytnout daňovým poplatníkům větší jistotu. Toto vydání také obsahuje změny v konzistenci, které byly provedeny ve zbytku Směrnice OECD o převodních cenách. Směrnice OECD o převodních cenách byla ve svém původním znění schválena Radou OECD v roce 1995.

21 Jun 2019 368 pages Czech Also available in: Spanish, Turkish, French, English, German, All

https://doi.org/10.1787/fb80b515-cs 9789264812888 (PDF)

Author(s): OECD