Kukuļdošanas un korupcijas apzināšanas rokasgrāmata nodokļu pārbaudēm

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir uzlabot nodokļu pārbaužu veicēju informētību par problemātikām, kas saistītas ar kukuļiem un citām korupcijas formām. Tā sniedz „atslēgas”, lai atpazītu iespējamas kukuļošanas vai citu korupcijas formu pazīmes, veicot regulāru nodokļu kontroli un pārbaudes.

Latvian French, Greek, Portuguese, English, German, All