Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi 2017

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nin bu 2017 yılı baskısı, 2015 yılı BEPS Raporlarındaki “Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının Değer Yaratımı ile Uyumlaştırılması” hk. 8-10 no’lu eylemleri ve “Transfer Fiyatlandırması Belgelendirmesi ve Ülke Bazlı Raporlama” hk. 13 no’lu eylemi üzerinde kararlaştırılan açıklamalar ve revizyonları yansıtmak amacıyla 2016 yılında yapılan önemli değişiklikleri içermektedir. Aynı zamanda, bu yeni baskı; güvenli limanlara ilişkin olarak, uygun şekilde tasarlanmış güvenli limanların bazı uyum yüklerini hafifletmeye ve vergi mükelleflerine daha fazla öngörülebilirlik sağlamaya yardımcı olabileceğine yönelik 2013 yılında onaylanan revize rehber açıklamalarını da kapsamaktadır. Son olarak, bu baskı OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nin geri kalanında tutarlılık gayesiyle yapılan değişiklikleri de içerir. OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi, OECD Konseyi tarafından 1995 yılındaki orijinal versiyonuyla onaylanmıştır.

10 Nov 2018 614 pages Turkish Also available in: French, German, Spanish, Chinese, English, All

https://doi.org/10.1787/9789264308404-tr 9789264308404 (PDF)

Author(s): OECD