1887

Vändpunkt - Förslag om kultur och hälsa

Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne

image of Vändpunkt - Förslag om kultur och hälsa

Nordisk ministerråd/kulturministrene besluttet i april 2013 å iverksette en kartlegging av kultur- og helseområdet i Norden. Region Skåne ble tildelt prosjektoppdraget, som er gjennomfört i perioden 1. februar – 10. oktober 2014. Prosjektet er samfinansiert av Nordisk ministerråd og Region Skåne. Kartleggingens formål var å øke kunnskapen om kultur- og helseområdet som en betydningsfull faktor i en holdbar nordisk velferd, og skulle omfatte praksis i alle nordiske land og Færøyene, Grønland og Åland. Oppdraget omfattet også en kartlegging av forskning i de fem nordiske landene. Det ble tidlig i arbeidet klart at kartleggingen dessuten måtte omfatte utdanning.Rapporten presenterer en statusbeskrivelse av kultur- og helseområdet, en analyse av behov innen området, konklusjoner samt forslag til mulige felles nordiske innsatser på området.

Norwegian

.

Sluttord

Kunsten formidler en særegen form for erkjennelse av mennesket og verden. Dette perspektivet hadde bl.a. sin talsmann i Nikolai Grundtvig (1783–1872), salmedikter og grunnlegger av folkehøgskolen. Han mente at den opplysning som kan fremme fellesskapet og omsorgen mellom mennesker må henvende seg til følelsene og ikke bare til fornuften. Innsikten kommer ikke som en følge av aktiviteter og beskjeftigelser, de kan tvertimot skyggelegge virkeligheten. Det er derimot den estetiske opplevelse som gir denne innsikten. Ifølge Grundtvig må vi meldes ut av virkeligheten og inn i et estetisk frirom, der sansning, tenkning og samtale finner sted, og det er i dette rommet at vi kan vinne innsikt og klokskap. Den beste vei til livsopplysning var ifølge Grundtvig historien og poesien.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error