1887

Tro och mångfald

Religionsmöten och religionsteologi i Norden

image of Tro och mångfald

Olika kulturer och religioner möts i våra nordiska samhällen nu som aldrig förr. I möten mellan människor sker också religionsmöten. Det är en del av kyrkornas kallelse att se kulturmötenas religiösa dimension. De nordiska folkkyrkornas förhållningssätt till bekännare av andra religioner har sin grund i kyrkornas teologi och självförståelse. Också den vuxenpedagogik kyrkorna utövar bottnar i väsentlig grad i teologiska förutsättningar. Därför är det viktigt att utforska den trosreflektion inom vars ram den kyrkliga vuxenpedagogiken lever och verkar. Denna bok vill gå tillbaka till rötterna. Nordiska kyrkliga studierådet vill med bokens hjälp ge arbetare inom kyrka och samhälle en möjlighet att pejla relationen mellan vår egen religion och andra religioner. Bokens målsättning är att mellan förskrämd fundamentalism och likgiltig relativism hitta framkomliga vägar mot en mångkulturell samverkan med en respektfull hållning till bekännare av andra religioner - utan att förneka eller förringa värdet och det unika i den kristna tron.

Swedish

.

Islam og kristendom for vindueskiggere (in Danish)

Dronning Ingrid, der var født i Sverige, blev kendt for netop dette citat, men det er også et udtryk for vilkårene for mange mennesker på Nørremarken i Vejle i Danmark. Ca. 1/5 har her en anden etnisk og religiøs baggrund, end den danske! Her mødes mange kulturer og religioner. Nørremarks Sogn er multikulturelt og multireligiøst. Det er ikke et debatoplæg, men et vilkår! Og hvis man ikke vil lukke øjnene for virkeligheden, er det et vilkår, man må tage alvorligt, en udfordring, der må tages op. Hvad er kirkens og de kristnes opgave i vores sogn i relation til ”de fremmede”, der har hjemme iblandt os?

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error