1887

Talar Norden med KLUVEN tunga?

Drottningen, ministern och alla vi andra om den nordiska språkgemenskapen

image of Talar Norden med KLUVEN tunga?

Varför kan man inte prata svenska i korvkön enfredagsnatt i Helsingfors utan att få på käften, trotsatt svenskan är ett officiellt språk i Finland? Drottningen, ministern, nobelpristagaren och den ungachefredaktören har alla ett intensivt förhållande tillspråket. I den här boken berättar de – tillsammans meden rad andra språkentusiaster – om hur språket formatderas liv, både privat och yrkesmässigt. Språk berör, engagerar och provocerar. Och maktenligger i språket. I dag har islänningar och finnar enbarttillgång till översatt och tolkat material om de intelärt ett skandinaviskt språk. Innebär språkhanteringeni det nordiska samarbetet att vi får ett demokratisktunderskott? Och hur påverkas vi i dag av alla traditioner och av denaccelererande förändringen – globaliseringen? Är deten fråga om generationsgränser – vill de unga i Nordenhellre tala engelska än norska? Det är några av frågornasom denna bok kommer in på. Bokens författare har ett förflutet som journalist iden svenska medievärlden och har tidigare varitkommunikationschef vid Nordiska ministerrådet ochNordiska rådet.

Swedish English, Finnish

.

Världens språk får sitt hem på Island

– Det finns inga små språk. Alla språk är stora i sina hemländer. Den som slår fast detta heter AUÐUR HAUKSDÓTTIR och är direktör för Vigdís Finnbogadóttir-institutet, ett språkinstitut på Island som nyligen fått UNESCO:s tillstånd att inrätta ett internationellt språkcenter. Det har uppkallats efter den tidigare isländska presidenten Vigdís Finnbogadóttir, som livet igenom kämpat för den språkliga och kulturella mångfalden i världen och dessutom främjat användandet av de nordiska språken i en rad sammanhang. På detta forskningsinstitut bedrivs kvalificerad forskning om språk, kultur, språkundervisning och översättning – allt i syfte att främja språkkunskaper och öka medvetenheten om språkens kommunikativa och kulturella funktioner.

Swedish English, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error