1887

Talar Norden med KLUVEN tunga?

Drottningen, ministern och alla vi andra om den nordiska språkgemenskapen

image of Talar Norden med KLUVEN tunga?

Varför kan man inte prata svenska i korvkön enfredagsnatt i Helsingfors utan att få på käften, trotsatt svenskan är ett officiellt språk i Finland? Drottningen, ministern, nobelpristagaren och den ungachefredaktören har alla ett intensivt förhållande tillspråket. I den här boken berättar de – tillsammans meden rad andra språkentusiaster – om hur språket formatderas liv, både privat och yrkesmässigt. Språk berör, engagerar och provocerar. Och maktenligger i språket. I dag har islänningar och finnar enbarttillgång till översatt och tolkat material om de intelärt ett skandinaviskt språk. Innebär språkhanteringeni det nordiska samarbetet att vi får ett demokratisktunderskott? Och hur påverkas vi i dag av alla traditioner och av denaccelererande förändringen – globaliseringen? Är deten fråga om generationsgränser – vill de unga i Nordenhellre tala engelska än norska? Det är några av frågornasom denna bok kommer in på. Bokens författare har ett förflutet som journalist iden svenska medievärlden och har tidigare varitkommunikationschef vid Nordiska ministerrådet ochNordiska rådet.

Swedish English, Finnish

.

Nyvalde ledamoten i Svenska Akademien vet varför danskan är svår att förstå

TOMAS RIAD ger de nordbor rätt som tycker att talad danska är svår att förstå. Han kan även förklara varför. Träning är det enda som hjälper, menar Riad, som därför också är en ivrig förespråkare för utökad grannspråksundervisning. Vi har allt att vinna på att lära våra skolbarn de skandinaviska grannspråken, hävdar Riad, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet och sedan 2011 en av de aderton i Svenska Akademien. Ett av hans huvudområden är språkljudens funktioner i våra språk.

Swedish English, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error