Su vėžiu susijusios padėties šalyje apžvalga : Lietuva 2023

Su vėžiu susijusios padėties šalyse apžvalgose nustatomi kiekvienos iš 27 ES valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos pranašumai, problemos ir konkrečios veiksmų sritys, į kurias galima nukreipti investicijas arba kurių atžvilgiu ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis galima taikyti intervencines priemones pagal Europos kovos su vėžiu planą. Kiekvienos šalies vėžio profilyje pateikiama trumpa sintezė: nacionalinė vėžio našta ; vėžio rizikos veiksniai (daugiausia dėmesio skiriant elgsenos ir aplinkos rizikos veiksniams) ; ankstyvosios diagnostikos programos ; vėžio priežiūros rezultatai (daugiausia dėmesio skiriant prieinamumui, priežiūros kokybei, išlaidoms ir COVID-19 poveikiui vėžio priežiūrai).

01 Feb 2023 20 pages Lithuanian Also available in: English

https://doi.org/10.1787/6132fc80-lt 9789264464629 (PDF)

Author(s): OECD