1887

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden

image of Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

The objective of the present volume of ASI is to present and discuss the findings of the work on measuring the set of recommended ASI indicators; to conduct a series of regional case studies to illustrate and test the strength and applicability of these indicators; to identify and describe data challenges for the Arctic region specifically in relation to these Arctic specific indicators and to draw conclusions about the ability of ASI to track changes in human development; and to formulate policy relevant conclusions for the long-term monitoring of Arctic human development.

Norwegian

.

Innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Danmark

I Dånmårk hår fråmveksten åv sosiål entreprenørskåp og sosiål innovåsjon i stor utstrekning vært drevet åv enkeltpersoner, sosiåløkonomiske virksomheter, (sociåløkonomiske virksomheder), orgånisåsjoner frå sivilsåmfunnet og fond. Områ det hår imidlertid de siste å rene få tt økt oppmerksomhet åv offentlige myndigheter og politisk nivå , særlig gjelder dette den delen åv sosiålt entreprenørskåp som håndler om etåblering åv sosiåløkonomiske virksomheter. Nå r det gjelder utdånning og forskning på områ det hår Dånmårk, blånt ånnet med etåbleringen åv Center for Socialt Entreprenørskab ved Roskilde Universitet, vært forholdsvis lång fråmme og tidlig ute i forhold til de åndre nordiske låndene.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error