Onkologický profil země: Česká republika 2023

Onkologické profily jednotlivých zemí identifikují silné stránky, výzvy a specifické oblasti opatření pro každý z 27 členských států EU, Island a Norsko a slouží jako vodítko pro investice a intervence na unijní, vnitrostátní a regionální úrovni v rámci Evropského plánu boje proti rakovině. Každý onkologický profil dané země obsahuje krátkou syntézu: národní zátěže onkologickým onemocněním; rizikovch faktora rakoviny (se zaměřením na rizikové faktory chování a životního prostředí) ; programa včasné detekce rakoviny; výkonnosti onkologické péče (se zaměřením na dostupnost, kvalitu péče, náklady a na dopad onemocnění COVID-19 na onkologickou péči).

01 Feb 2023 20 pages Czech Also available in: English

https://doi.org/10.1787/3b650e6f-cs 9789264600591 (PDF)

Author(s): OECD