1887

Nordiska Röster

Om Nordens röst i världen

image of Nordiska Röster

Nordens länder är de starkaste länderna i Förenta nationernas 70-åriga historia, enligt generalsekreteraren, Ban Ki-moon. Detta faktum inger respekt och stärker er som region, hälsar han. Personerna i den här boken, som alla agerar på olika internationella arenor, vittnar om ett stort intresse för Norden, och om att den nordiska rösten i världen kanske betyder mer nu än någonsin.

Swedish

.

Norden har fått en renässans – och en chans

Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, berättar om ett tillfälle när det med all kraft slog honom vilken skatt de nordiska länderna förvaltar. Att länderna i Norden kan samarbeta så tätt och så okomplicerat, är verkligen något att värna och föra vidare.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error