1887

Nordisk Arbeidsløshetsforsikringsmøte 2014

Arbeidsmarkedssystemene i usikre tider - hva gjør vi nå?

image of Nordisk Arbeidsløshetsforsikringsmøte 2014

The core content of ASI-II is a set of five carefully selected case studies, which form the basis for drawing conclusions about the applicability of the ASI indicators and for formulating policy relevant conclusions. Case studies are performed for Sakha Republic (Yakutia); the West-Nordic Region; Northwest Territories; Inuit Regions of Alaska; and the Inuit World, with the Survey of Living Conditions in the Arctic (SLiCA) used to augment ASI.

Norwegian

.

Faglig perspektiv

Finanskrisen har utviklet seg til en arbeids- og sosialkrise i mange land, og dette er en utfordring for Norden i dag. Det meste av vår eksport og som legger grunnlag for våre velferdsmodeller, går til et Europa hvor veksten lar vente på seg. Samtidig står vi overfor et økende behov for å tilpasse oss komplekse globale trender som har vesentlig innvirkning på økonomi, demografi, sosiale miljøer, og ikke minst de sosiale sikkerhetssystemene.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error