1887

Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse

Rapport fra det nordiske miljøprosjektet "Friluftsliv og psykisk helse"

image of Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse

Prosjektet er forankret i Miljøhandlingsprogrammet 2005 - 2008" der "Miljø og sundhed" var tema. Kap.1.3 "Folkesundhed og naturopplevelse" hadde mål om å analysere sammenhengene mellom friluftsliv og folkesundhed og kap. 3.3 hadde mål om å sikre det tradisjonelle nordiske friluftsliv. Norge lanserte prosjektet i 2006 for å følge opp programmet på disse punktene. Formålet var å etablere en plattform for arbeidet med friluftsliv og psykisk helsevern. En ville se nærmere på de sammenhenger og utfordringer som knytter seg til menneskets aktivitet i og møte med natur og de psykiske virkningene av dette. Siktemålet var å få fram nordisk kunnskap om de positive helsevirkningene - både forebyggende og terapeutisk. Plattformen har fem elementer: 1) Faglig nettverk. 2) Forskersamarbeid. 3) Tematisk hjemmeside (www.friskinaturen.org). 4 a) Nordisk konferanse sept.-07 i Asker, Norge og 4 b) Konferanserapport (Juni-08.) 5) Prosjektrapport "Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse." (1. juni 2009). Prosjektleder har vært Espen Koksvik fra MD-N og prosjektet ble avsluttet 15. mai 2009.

Norwegian

.

Kompetanseoverføring - nettverk og utdanning

Norling (2001) peker på at den nye kunnskapen på dette feltet foreløpig er lite kjent, og at helsepersonell i Sverige savner utdanning og videreutdanning om rekreasjonssektorens metoder og effekter. For å skape interesse for de nye kunnskapene kreves vitenskapelig belegg for nytteeffektene. Forskning og praktisk virksomhet innen terapeutisk rekreasjon (TR) har blitt utviklet i Nord-Amerika og fått betydelig utbredelse. TR-spesialister inngår ofte i behandlingsteam. Utdanningen av TR-spesialister er 4-årig og tilbys på de fleste universitet der.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error