1887

Investing in Youth: Finland

image of Investing in Youth: Finland

The series Investing in Youth builds on the expertise of the OECD on youth employment, social support and skills. It covers both OECD countries and key emerging economies. The report on Finland presents new results from a comprehensive analysis of the situation of young people in Finland, exploiting various sources of survey-based and administrative data. It provides a detailed assessment of education, employment and social policies in Finland from an international perspective, and offers tailored recommendations to help improve the school-to-work transition. Earlier reviews in the same series have looked at youth policies in Brazil (2014), Latvia and Tunisia (2015), Australia, Lithuania and Sweden (2016), Japan (2017), Norway (2018) and Peru (2019).

English

.

Tiivistelmä

Suomen koulutusjärjestelmä on jatkuvasti OECD:n parhaiden joukossa, mutta työlli-syys- ja sosiaalipolitiikan tehottomuus estää suurta osaa nuorista siirtymästä sujuvasti työmarkkinoille. Nuorten työllisyysaste on hieman OECD:n keskiarvon yläpuolella, mutta selkeästi muiden Pohjoismaiden työllisyysasteita heikompi. Nuorten työllisyys on vasta hitaasti toipumassa useista Suomen taloutta viime vuosikymmenellä koetel-leista ongelmista. Alhaisen osaamistason nuoret kohtaavat erityisiä vaikeuksia Suo-men työmarkkinoilla, koska korkean osaamistason työntekijöille on paljon kysyntää ja korkeaa osaamistasoa edellyttävissä tehtävissä on jatkuva työntekijäpula. Lähes puo-let kaikista työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista (ns. NEET-nuoret) eivät ole suorittaneet toisen asteen koulutusta.

Finnish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error