1887

Integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i de nordiska statsbudgetarna

Delrapport: Landrapporter

image of Integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i de nordiska statsbudgetarna

Ett av Nordiska ministerrådets långsiktiga mål är att bidra till att de nordiska länderna integrerar ett köns- och jämställdhetsperspektiv i budgetprocessen och statsbudgeten. Samt att länderna säkerställer att köns- och jämställdhetsperspektivet blir synligt inom ramen för förändringar i de nordiska välfärdsstaterna. Ett sådant arbete kallas internationellt för Gender Budgeting. Det här är slutrapporten från ett treårigt samarbetsprojekt mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Jämställdhets- och finansministerier i dessa länder har bedrivit utvecklingsarbete och utbytt erfarenheter om arbetet med integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i den statliga budgetprocessen och statsbudgetarna i respektive land. Syftet med rapporten är att presentera den kunskap och erfarenhet som projektet bidragit till samt ge rekommendationer för hur jämställdhetsintegrering av budgetprocessen i statlig förvaltning kan genomföras för att bli framgångsrik.

Danish

.

Finland

The Government Programme 2003–2007 commits Finland to promote gender mainstreaming in the state administration. The first gender impact assessment of laws was however made already in June 2002. The Government Plan of Action for Gender Equality defines five areas of implementation for gender mainstreaming, the drafting of the budget being one of them. The budget is the declaration of intent of the Government, that is why it is important to examine its gender impacts.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error