1887

Integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i de nordiska statsbudgetarna

Delrapport: Landrapporter

image of Integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i de nordiska statsbudgetarna

Ett av Nordiska ministerrådets långsiktiga mål är att bidra till att de nordiska länderna integrerar ett köns- och jämställdhetsperspektiv i budgetprocessen och statsbudgeten. Samt att länderna säkerställer att köns- och jämställdhetsperspektivet blir synligt inom ramen för förändringar i de nordiska välfärdsstaterna. Ett sådant arbete kallas internationellt för Gender Budgeting. Det här är slutrapporten från ett treårigt samarbetsprojekt mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Jämställdhets- och finansministerier i dessa länder har bedrivit utvecklingsarbete och utbytt erfarenheter om arbetet med integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i den statliga budgetprocessen och statsbudgetarna i respektive land. Syftet med rapporten är att presentera den kunskap och erfarenhet som projektet bidragit till samt ge rekommendationer för hur jämställdhetsintegrering av budgetprocessen i statlig förvaltning kan genomföras för att bli framgångsrik.

Danish

.

Danmark

Ligestilling for kvinder og mænd følger en toleddet strategi i Danmark: For det første iværksættes særlige initiativer for at fremme ligestilling på områder som f.eks. til at få flere kvinder i ledelse og flere mænd i omsorgssektoren, og for det andet arbejdes der med at gøre ligestilling til en integreret del af indsatser og initiativer på andre politikområder. Sidstnævnte er den såkaldte kønsmainstreamingstrategi, der skal sikre, at begge køns interesser og behov tages i betragtning på alle områder og niveauer.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error