1887

Health at a Glance: Europe 2020

State of Health in the EU Cycle

image of Health at a Glance: Europe 2020

The 2020 edition of Health at a Glance: Europe focuses on the impact of the COVID‑19 crisis. Chapter 1 provides an initial assessment of the resilience of European health systems to the COVID-19 pandemic and their ability to contain and respond to the worst pandemic in the past century. Chapter 2 reviews the huge health and welfare burden of air pollution as another major public health issue in European countries, and highlights the need for sustained efforts to reduce air pollution to mitigate its impact on health and mortality. The five other chapters provide an overview of key indicators of health and health systems across the 27 EU member states, 5 EU candidate countries, 3 European Free Trade Association countries and the United Kingdom. Health at a Glance: Europe is the first step in the State of Health in the EU cycle.

English

Shrnutí

Onemocnění COVID-19 se v průběhu roku 2020 natolik rozšířilo, že způsobilo nejzávažnější pandemii uplynulého století. Krize v oblasti veřejného zdraví vedla k významné hospodářské krizi, která má vážné důsledky pro blahobyt jednotlivce a společnosti nejen v současnosti, ale bude je mít i v budoucnu. COVID-19 odhalil skrytá křehká místa systému zdravotní péče existující již před vypuknutím nákazy. Přestože se často hovoří o tom, že výdaje na zdravotnictví jsou spíše investicemi než náklady, přístupy politik k této problematice nedošly před krizí k výrazným změnám. Výdaje na zdravotnictví směřují převážně do oblasti léčby, nikoli prevence. Síla, jakou pandemie COVID-19 dopadla na naši společnost a ekonomiku, navrátila problematiku veřejného zdraví do popředí politických agend. Úmrtnost na COVID-19 je ovlivněna postavením jednotlivce ve společnosti, což je bezútěšnou připomínkou důležitosti sociálních determinantů zdraví. Pandemie COVID-19 zdůraznila nutnost vnímat odolnost systémů zdravotní péče jako rozměr jejich výkonnosti, stejně významný jako dostupnost a kvalita péče a efektivita.

Czech Also available in: Latvian, Slovak, Estonian, Slovenian, Romanian, All

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error