1887

Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag

image of Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Arbetet med att avlägsna gränshinder har genom åren varit en prioriterad fråga för de nordiska länderna. Man har fortlöpande utarbetat en rad analyser och rapporter på området. På statsministrarnas möte i Punkaharju 2007 beslutades det att man skulle göra arbetet med att avlägsna gränshinder mer operativt genom att tillsätta ett gränshinderforum. Samarbetet på det här området ska – utöver att trygga medborgarnas rättigheter – främja ekonomisk tillväxt och stärka de nordiska ländernas konkurrensförmåga.

Swedish

.

Tillämplig lagstiftning

Ett antal av de redovisade problemen rör situationer då en person arbetar eller har arbetat i mer än ett nordiskt land. Bestämmelserna som reglerar vilket lands lagstiftning som ska tillämpas i sådana fall återfinns i förordning 883/2004.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error