1887

Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag

image of Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Arbetet med att avlägsna gränshinder har genom åren varit en prioriterad fråga för de nordiska länderna. Man har fortlöpande utarbetat en rad analyser och rapporter på området. På statsministrarnas möte i Punkaharju 2007 beslutades det att man skulle göra arbetet med att avlägsna gränshinder mer operativt genom att tillsätta ett gränshinderforum. Samarbetet på det här området ska – utöver att trygga medborgarnas rättigheter – främja ekonomisk tillväxt och stärka de nordiska ländernas konkurrensförmåga.

Swedish

.

Inledning

År 2010 signalerade både Gränshinder-forum och Danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet en önskan att Nordiska ministerrådets sektorer tar en aktivare roll i identifikation och elimine-ring av gränshinder inom deras respektive områden. Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för social- och hälsofrågor (ÄK-S) och ämbetsmanna-kommittén för arbetslivet (ÄK-A) tog sig an utmaningen och gick aktivt in i gräns-hindersamarbetet genom att inrätta en tvärsektoriell expertgrupp.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error