1887

Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag

image of Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Arbetet med att avlägsna gränshinder har genom åren varit en prioriterad fråga för de nordiska länderna. Man har fortlöpande utarbetat en rad analyser och rapporter på området. På statsministrarnas möte i Punkaharju 2007 beslutades det att man skulle göra arbetet med att avlägsna gränshinder mer operativt genom att tillsätta ett gränshinderforum. Samarbetet på det här området ska – utöver att trygga medborgarnas rättigheter – främja ekonomisk tillväxt och stärka de nordiska ländernas konkurrensförmåga.

Swedish

.

Förtidspensionsförmåner

Rätten till efterlön från Danmark är strikt reglerad och kan endast uppnås genom uppfyllande av de särskilda villkor som framgår av de danska reglerna, bland annat kravet på 26 veckors arbete i Danmark innan övergång till efterlön.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error