1887

Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag

image of Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Arbetet med att avlägsna gränshinder har genom åren varit en prioriterad fråga för de nordiska länderna. Man har fortlöpande utarbetat en rad analyser och rapporter på området. På statsministrarnas möte i Punkaharju 2007 beslutades det att man skulle göra arbetet med att avlägsna gränshinder mer operativt genom att tillsätta ett gränshinderforum. Samarbetet på det här området ska – utöver att trygga medborgarnas rättigheter – främja ekonomisk tillväxt och stärka de nordiska ländernas konkurrensförmåga.

Swedish

.

Förord

Expertgruppen har verkat under Nordiska ministerrådets ämbetsmannakom-mitté för social- och hälsofrågor (ÄK-S) och ämbetsmannakommitté för arbetslivet (ÄK-A). Gruppen har haft i uppgift att utreda de gränshinder personer som rör sig mellan de nordiska länderna stöter på i fråga om arbetsmarknaden, den sociala tryggheten och sociala tjänster. Arbetet har utgått från den förteckning som Nordiska ministerrådets sekretariat har sammanställt över de nordiska gränshinder som har kommit till sekretariatets kännedom.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error