1887

OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2018

Joining Forces to Leave No One Behind

Summary in Slovenian

Cover
Preberite celotno knjigo na:
10.1787/dcr-2018-en

Poročilo o razvojnem sodelovanju 2018

Kako združiti moči za to, da ne bi nikogar pustili ob strani

Povzetek v slovenščini

Leta 2015 so države članice Združenih narodov potrdile Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 – preoblikovalno svetovno agendo, ki vključuje gospodarske, socialne in okoljske stebre razvoja v okviru 17 tesno prepletenih in soodvisnih ciljev trajnostnega razvoja (SDGs). V središču Agende 2030 je zaveza doseči cilje za vse in nikogar pustiti ob strani ter si prizadevati, da najprej dosežemo tiste, ki zaostajajo najbolj. Poročilo o razvojnem sodelovanju 2018 razdela pomen te zaveze tako, da se posebej osredotoča na edinstveno vlogo ter dodano vrednost razvojnega sodelovanja in uradne razvojne pomoči (ODA). Poročilo je odgovor na potrebe članic Odbora za razvojno pomoč (DAC) OECD po večji jasnosti kako izpolniti zavezo.

V globalnem kontekstu rastočih dohodkov ter premoženjskih neenakosti v in med državami ob vse pogostejših podnebnih pretresih je ogrožen težko dosežen razvojni napredek. Vidnejša in kritična tveganja za razvoj in okolje silijo vlade, mednarodno skupnost in razvojne partnerje, da se odzovejo in prilagodijo. Soočajo se z jasno potrebo po prenovitvi strategij in investicij za izničenje revščine, zmanjšanje neenakosti in spoprijemanje z gonilnimi silami teh groženj trajnostnemu razvoju, ki imajo globalne posledice.

Kaj torej pomeni zaveza, da nikogar ne pustimo ob strani, v praksi? Poročilo vsebuje celovit pregled, pri čemer priznava, da ni enotnega odgovora na to vprašanje in da je vsaka država članica Združenih narodov odgovorna za doseganje Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja za vse. Poročilo temelji na najnovejših argumentih, podatkih in analizah vrste vladnih, akademskih ter nevladnih strokovnjakov in oblikovalcev politik glede tega, kaj pomeni ostati ob strani, in glede strategij, ki delujejo. Na novo in kritično pregleda tudi pripravljenost ter zmogljivost razvojnega sodelovanja in uradne razvojne pomoči pri podpiranju držav v razvoju in skupnosti, da dosežejo cilje trajnostnega razvoja za vse.

Jasno je, da zaveza nikogar ne pustiti ob strani vodi v znaten vsebinski premik trajnostnega sodelovanja v vseh državah – in sicer, da upoštevamo in vključimo ljudi, ki nimajo koristi od napredka – pogosto zaradi prepletajočih se političnih, družbenih, gospodarskih, okoljskih, kulturnih in strukturnih razlogov, skozi vključujoč, pravičen in trajnosten razvoj držav v razvoju. Poglavja in študije primerov iz Benina, Indonezije, Kenije, Latinske Amerike in zahodne Afrike pokažejo, kako lahko bolj vključujoče socialne, gospodarske in okoljske politike, ki jih podpirajo pravi podatki in dokazi, pomenijo bistveno razliko pri doseganju pravičnega in trajnostnega razvoja.

Prvi del poročila predstavlja argumente, zakaj je pomembno, da ne pustimo nikogar ob strani, skupaj s podatki in analizo, kaj ostati ob strani sploh pomeni. Poglavja se osredotočajo na osem ključnih vprašanj, s katerimi se je treba spoprijeti, da bi dosegli cilje trajnostnega razvoja za vse: odpravo skrajne revščine v najbolj prizadetih državah, spoprijemanje z rastočo neenakostjo dohodka, soočanje z ranljivostjo, omogočanje vključujočega upravljanja, nujnost delovanja proti podnebnim spremembam, napredovanje k enakosti spolov in gospodarskemu opolnomočenju žensk, vključevanje 1,2 milijarde mladih ljudi sveta in zagotavljanje, da invalidov ne bomo več puščali ob strani.

Drugi del preučuje, kako ne pustiti nikogar ob strani izgleda v praksi. Poglavja osvetlijo možni učinek bolj povezanih politik, proračunov in programov prek sektorjev in med ravnmi vlad pri doseganju najbolj ranljivih. Doseganje ciljev trajnostnega razvoja za vse je odvisno od podatkov in diagnostike, ki štejejo vse in so razdeljeni po faktorjih, kot so dohodek, biološki in družbeni spol, geografija, starost in invalidnost. Nacionalni statistični sistemi morajo take podatkovne zmogljivosti še razviti. Prav tako je ključno zagotavljanje pravega spodbujevalnega okolja za civilno družbo, da okrepi svojo terensko vlogo predstavljanja marginaliziranih skupin. Druge lokalne sile za vključevanje so mikro, mala in srednje velika podjetja. Taka podjetja imajo lahko večjo vlogo, če imajo zadosten dostop do ugodnega financiranja, kar je eno od področij, pri katerem lahko pomaga razvojno sodelovanje.

Tretji del, ki temelji na odgovorih članic DAC na anketo o njihovih politikah in pristopih, razpravlja, kako v prihodnje omogočiti, da bodo politike razvojnega sodelovanja, financiranje in programiranje ustrezali svojemu namenu pri tem, da nikogar ne pustijo ob strani. Zadnji (četrti) del poročila vsebuje posamezne profile pomoči vseh članic DAC, pa tudi 13 drugih donatorjev, ki poročajo OECD v dovolj podrobni obliki, ter podatke o zasebnih sredstvih za razvoj dveh ustanov. Vključuje tudi ocene razvojnega financiranja v 10 državah, ki trenutno ne poročajo OECD.

Poročilo o razvojnem sodelovanju 2018: Kako združiti moči za to, da ne bi nikogar pustili ob strani, poudarja edinstveno vlogo razvojnega sodelovanja pri podpiranju držav in svetovne skupnosti, da dosežejo Agendo 2030. A za izpolnjevanje skupne obljube o doseganju ciljev trajnostnega razvoja za vse in ne pustiti nikogar ob strani razvojno sodelovanje brez sprememb ne bo zadoščalo. Donatorji morajo okrepiti nova načrtna, sistematična in koordinirana prizadevanja, da prilagodijo svoje vsebinske usmeritve, politike upravljanja in financiranje tako, da maksimirajo posamezni in skupni učinek. Poročilo poziva donatorje, da okvire razvojnega sodelovanja nadgradijo na tri načine:

  • nov vsebinski pristop, ki predstavlja vzajemne koristi tega, da nikogar ne pustimo ob strani;
  • zavestno nameniti opaznejšo vlogo cilju vključujočega, pravičnega in trajnostnega razvoja skozi portfolio projektov razvojnega sodelovanja ter izkoristiti dejavnike sprememb, inovacije in podatke;
  • pametnejša uporaba in dodelitev uradne razvojne pomoči kot sestavni del širšega prizadevanja za povečanje obsega financiranja za doseganje razvojnih ciljev tisočletja za vse.

© OECD

Ta povzetek ni uradni prevod OECD.

Reproduciranje tega povzetka je dovoljeno pod pogojem, da so navedene avtorske pravice OECD in naslov originalne publikacije.

Večjezični povzetki so prevedeni izvlečki publikacij OECD, ki so v izvirniku izdane v angleškem in francoskem jeziku.

OECD

Preberite celotno angleško različico na OECD iLibrary!!

© OECD (2018), Development Co-operation Report 2018: Joining Forces to Leave No One Behind, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2018-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error