1887

OECD Multilingual Summaries

Economic Policy Reforms 2015

Going for Growth

Summary in Hebrew

Cover
לקריאת הגרסה האנגלית המלאה:
10.1787/growth-2015-en

רפורמות במדיניות הכלכלית 2015

הולכים על צמיחה

תקציר בעברית

המשבר הפיננסי וההתאוששות המתמשכת והאטית הובילו לפוטנציאל צמיחה קטן יותר במרבית המדינות המפותחות, ובה בעת רבות מכלכלות השווקים המתעוררים ניצבות בפני האטה. אתגרי המדיניות בטווח הקרוב כוללים אבטלה גבוהה ומתמשכת, האטה בפריון, חובות וגירעונות גבוהים בתקציב המגזר הציבורי כמו גם נקודות חולשה במגזר הציבורי. המשבר הגדיל גם את המצוקה החברתית, שכן משקי בית בעלי הכנסה נמוכה נפגעו קשות, כאשר הצעירים סובלים מאבדן ההכנסות הגדול ביותר וניצבים בפני סיכון גובר לעוני. האתגרים לטווח הארוך כוללים התמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה כמו גם עם ההשפעות של השינוי הטכנולוגי מוטה‑המיומנות על אי‑השוויון בהכנסות וכן התמודדות עם ההשפעה של הפגיעה באיכות הסביבה על הבריאות והצמיחה העתידית. יש צורך במדיניויות מובנות ומסיביות כדי להתמודד עם רבים מהאתגרים לטווח הקצר והבינוני העומדים בפני שווקים מפותחים כמו גם השווקים המתעוררים.

'הולכים על צמיחה' מספק הערכה מקיפה, שנועדה לסייע לממשלות להבין כיצד רפורמות במדיניות עשויות להשפיע על הרווחה של אזרחיהן ולעצב חבילות מדיניות המתאימות בצורה הטובה ביותר ליעדים שלהן. הדוח מזהה את העדיפויות הראשיות לרפורמה, שיובילו לגידול בהכנסות הריאליות ובתעסוקה בשווקים מתעוררים ובמדינות מפותחות. העדיפויות מכסות באופן כללי את התחומים של רגולציה בשוק העבודה והמוצרים, חינוך והכשרה מקצועית, מערכות מיסוי והטבות, חוקי סחר והשקעות ומדיניות בתחום החדשנות. המסגרת של 'הולכים על צמיחה' הייתה כלי שסייע באופן יעיל למדינות ה‑20G לפתח אסטרטגיות צמיחה להעלאת התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) ב‑2% ‑ אחד מיעדי המדיניות המרכזיים שהוגדרו על ידי ה‑20G בשנת 2014 לצורך השגת צמיחה מאוזנת וארוכת טווח.

תחום ההתמקדות העיקרי של 'הולכים על צמיחה' הוא שיפור רמת החיים החומריים לטווח הבינוני, אולם הדוח מטיל אור גם על יחסי גומלין ויחסים משלימים עם מטרות רווחה אחרות, כגון הפחתת אי‑השוויון בהכנסות ומיתון ההשפעה לרעה על הסביבה. באופן פרטני יותר, הוא בוחן את הראיות של השפעות הרפורמות המבניות מקדמות הצמיחה על פערי השכר ואי‑השוויון בהכנסות משקי הבית, ובודק אם מדיניויות מסוימות שהמריצו את הצמיחה בתוצר המקומי הגולמי על פני העשורים האחרונים גם תרמו להתרחבות אי‑השוויון. הדוח אף בוחן את ההשפעות הסביבתיות הקשורות לצמיחה כלכלית. הוא דן במובן זה בתפקיד של רפורמות מבניות ומדיניות סביבתית ומציג ראיות לחשיבות של עיצוב מדיניות סביבתית הולמת וכן להשפעת מדיניות זו על הגידול בפריון. לבסוף, מהדורה עשירית זו של 'הולכים על צמיחה' כוללת פרק מיוחד הסוקר מגמות רחבות ברפורמות המבניות מאז ראשית שנות האלפיים.

התקדמות ברפורמה המבנית מאז 2013

 • קצב הרפורמות המבניות הואט במרבית מדינות ה‑OECD במהלך השנתיים האחרונות. זאת לאחר תקופה של תאוצה משמעותית בתקופת ההתאוששות שלאחר המשבר, המונעת בחלקה מלחצי השוק הקשורים בסערת החובות של גוש האירו.
 • הפעילות בתחום הרפורמות נותרת גבוהה, אולם פוחתת ביוון, אירלנד, פורטוגל וספרד וצומחת ביפן. היא נותרת חלשה למדי במרבית המדינות הנורדיות ובמדינות הליבה של האירו.
 • המדינות בכל רחבי ה‑OECD מעמידות את החינוך ואת המדיניות הפעילה בשוק העבודה (ALMP) בעדיפות גבוהה ‑ מגמה התואמת את החשיבות של הון מבוסס‑ידע וכוח עבודה מיומן נוסף כמקור לצמיחה ‑ תוך התחשבות באבטלה המתמדת בהקשר של התאוששות חלשה.
 • קצב הרפורמות הואץ במדינות המרכזיות של השווקים המתעוררים, דבר המשקף את המודעות למצבים של צוואר בקבוק ומגבלות בצמיחה ולצורך להפחית את הפגיעות לתנודות במחירי הסחורות וזרימת ההון.

עדיפויות חדשות ברפורמות

 • הפריון נותר מנוע הצמיחה העיקרי לטווח הארוך. יש לתת עדיפות לרפורמות שמטרתן לפתח מיומנויות מקצועיות והון מבוסס‑ידע. העלאת האיכות וההיקף של מערכת החינוך זהו הבסיס לכך.
 • הקצאה מחודשת של משאבים לנוכח השינויים זהו המפתח להשגת צמיחה גדולה יותר. הממשלות צריכות לשפר את קביעת המדיניות בתחומי התחרות והחדשנות באופן שיעודד את כניסתן של חברות חדשות ואת ההקצאה מחדש של ההון וכוח העבודה לכיוון החברות והמגזרים הפרודוקטיביים ביותר. במדינות הדרומיות של גוש האירו יש צורך ברפורמות בשוק המוצרים, ובמיוחד בתחום השירות, כדי לקצור את הפירות של רפורמות השנים האחרונות בשוק העבודה.
 • ניתן להפוך את הצמיחה לכוללת יותר אם מסירים את המכשולים שעומדים בפני תעסוקה גבוהה יותר והשתתפות בשוק העבודה של קבוצות בעלות ייצוג נמוך, כגון נשים, נוער, עובדים בעלי מיומנויות נמוכות או עובדים מבוגרים. עידוד ההפניה מחדש לעבודות חדשות ווידוא שהעובדים יוכלו לשפר את המיומנויות שלהם יגדילו גם הם את התעסוקה ויקדמו את ההכללה.

חלוקת הכנסות ורפורמות מבניות מעודדות צמיחה

 • מדיניויות מעודדות צמיחה אחדות, המעלות את התוצר המקומי הגולמי באמצעות הגדלת הפריון, עשויות לתרום לאי‑השוויון ממניעים טכנולוגיים. לדוגמה, רפורמות הממריצות את החדשנות עשויות להרחיב את חלוקת ההכנסות בין המועסקים.
 • מדיניויות אחרות המקדמות את השתתפות כוח העבודה ויצירה של מקומות עבודה מרחיבות גם הן את פערי ההכנסות. עם זאת, מכיוון שהן תורמות להעלאת התעסוקה – במיוחד בקרב עובדים בעלי מיומנויות נמוכות – לרפורמות כאלה יש השפעה ניטרלית על פיזור ההכנסה הפנויה של משקי הבית.
 • בהתחשב בצורך של מדינות רבות להתמודד עם עלייה באי‑השוויון ובמצוקות הכלליות, הממשלות צריכות לתת עדיפות לחבילות מדיניות מעודדות צמיחה, שעוזרות לקדם שוויון והכללה. חשוב במיוחד להעלות את פוטנציאל ההכנסות של העובדים בעלי המיומנויות הנמוכות ולהקל על נשים להצטרף לכוח העבודה.

רפורמות מבניות מעודדות צמיחה, הסביבה ומדיניות סביבתית

 • צמיחה כלכלית יוצרת בדרך כלל גם לחצים גדולים על הסביבה. היחסים בין צמיחה לסביבה מושפעים גם ממדיניות סביבתית וגם מהמדיניות המבנית המנוגדת.
 • רפורמות משפרות צמיחה אחדות, כגון גידול במיסוי הירוק, אגרות נסיעה בכבישים או ביטול סובסידיות מזיקות עשויות להיות טובות לסביבה. אחרות משפרות את היעילות של המדיניות הסביבתית. זהו המקרה של שיפור שלטון החוק או מדיניות התחרות.
 • מדיניויות סביבתיות גמישות וניטרליות ביחס לבחירות הטכנולוגיות, המצמצמות את המחסומים לתחרות יכולות להגן באופן יעיל על הסביבה בלי לגרום נזק משמעותי לפריון של הכלכלה כולה.

מגמות ברפורמות מאז 2005

 • מאז הפרסום הראשון של 'הולכים על צמיחה' ב‑2005, קצב הרפורמות המבניות נותר בממוצע קבוע פחות או יותר במדינות ה‑OECD, מלבד האצה ניכרת בתקופת ההתאוששות מהמשבר.
 • הרפורמות הובילו לשיפור משמעותי בתחומי מדיניות אחדים. זהו המקרה ברגולציה של שוק המוצרים, בתכנון מערכות הפנסיה ובתוכניות לתמיכה בהכנסות של מובטלים.
 • בסך הכול הרפורמות המבניות שהוטמעו מאז ראשית שנות האלפיים תרמו להעלאת רמת פוטנציאל התמ"ג לנפש במדינות בכ‑5% בממוצע, כאשר העלייה הגדולה ביותר מגיע מפריון גבוה יותר.
 • רפורמה נוספת המיועדת לכיוון התנהלות בהתאם לדרכי ההתנהלות המיטביות עשויה להגדיל את התמ"ג לנפש לטווח הארוך בעד 10% בממוצע במדינות ה‑OECD. זה שווה לעלייה ממוצעת של כ‑3000 דולר ארה"ב לאדם.

© OECD

תקציר זה אינו מהווה תרגום רשמי של ה-OECD.

שעתוק תקציר זה מותר בכפוף לאזכור זכות היוצרים של ה-OECD וכותרת הפרסום המקורי.

תקצירים רב-לשוניים הם קטעים מתורגמים מתוך פרסומים של ה-OECD שפורסמו במקור באנגלית ובצרפתית.ניתן להשיגם ללא תשלום בחנות המקוונת של ה-OECD, בכתובת www.oecd.org/bookshop

למידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם יחידת זכויות ותרגומים של ה-OECD, מינהלת ענייני ציבור ותקשורת, בדוא"ל:

[email protected], או בפקס מס' :

+33 (0)1 45 24 99 30

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

תר האינטרנט שלנו www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2015), Economic Policy Reforms 2015: Going for Growth, OECD Publishing.
doi: 10.1787/growth-2015-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error