1887

OECD Multilingual Summaries

Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019

Time to Face the Challenge

Summary in Slovenian

Cover
Preberite celotno knjigo na:
10.1787/9789264307995-en

Globalni pogled na financiranje za trajnostni razvoj 2019

Čas za soočenje z izzivom

Povzetek v slovenščini

Cilji trajnostnega razvoja in Agenda 2030 so ponovno opredelili svetovne ambicije: ustvarjanje boljšega sveta za vse je kolektivna odgovornost. Sčasoma ta agenda postaja vse nujnejša – izzive, kot so skrajna revščina in podnebne spremembe, lahko reši le svetovno, kolektivno ukrepanje.

Akcijska agenda iz Adis Abebe (AAAA) določa okvir za financiranje teh kolektivnih ciljev. Poziva raznoliko skupino deležnikov – vlade, podjetja, ustanove in posameznike, naj mobilizirajo več finančnih virov, bolj koordinirano ter s ciljem gospodarske rasti, ki bo povečala človeško blaginjo in ohranjala okolje, zlasti v državah v razvoju.

Vendar se tri leta po podpisu AAAA leta 2015, obljubljeno povečanje razpoložljivih sredstev za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v teh državah ni uresničilo. Vladni prihodki – glavni steber financiranja za razvoj v višini 4,3 milijarde ameriških dolarjev (USD) – v državah z nizkimi prihodki v povprečju ostajajo pod mejo 15 % BDP, ki se pogosto razume kot nujna za učinkovito delovanje države.

Skrb vzbujajoče je, da se je skupni pritok zunanjih virov v države v razvoju zmanjšal. Zlasti so se močno znižale zasebne naložbe z upadom neposrednih tujih investicij za 30 % na 750 milijard USD v obdobju 2016–17 ter z zmanjšanjem projektnega financiranja za skrb vzbujajočih 30 % zgolj v prvem trimesečju leta 2018. Drugi glavni finančni tokovi so stabilni, a ostajajo sorazmerno nizki: nakazila migrantov so leta 2017 dosegla rekordnih 466 milijard USD; uradna razvojna pomoč je s 146,6 milijarde USD v letu 2017 stabilna kljub fiskalnim pritiskom v državah donatoricah; filantropija pa je v letih 2013–2015 povprečno prispevala 7,9 milijarde USD. Inovativno financiranje še vedno prispeva le majhen delež prispevkov uradnih donatoric, a se povečuje.

Vedno manjše financiranje za trajnostni razvoj ni le tveganje za države v razvoju – je svetovna grožnja, saj bo imel neuspeh pri doseganju trajnostne in miroljubne blaginje na svetovni ravni posledice za vse.

Zato ta prva izdaja Globalnega pogleda na financiranje za trajnostni razvoj poziva k nujnim in drznim ukrepom za uresničevanje AAAA ter izpolnjevanje obljub Agende 2030 doma in na tujem. Poskusi mobilizacije večje količine finančnih sredstev za države v razvoju ne bodo dovolj – kakovost, ali trajnostni odtis, vseh finančnih sredstev se mora okrepiti.

Globalni pogled opredeli tri področja za reforme. Prvo se tiče merjenja: potrebujemo boljše kazalnike in orodja za ocenjevanje količine finančnih tokov, pa tudi njihovo usklajenost s cilji trajnostnega razvoja. Merjenje mora segati onkraj uradne pomoči zajemajoč vse tokove od vseh deležnikov ter na področje sledenja tokov glede na specifične cilje trajnostnega razvoja in razvojne prioritete. Dolar, investiran v dejavnosti, ki onesnažujejo, na primer ne more šteti enako kot dolar, investiran v čisto energijo. Razviti je treba kulturo vrednotenja in učinka, da bi lahko razumeli dejanski odtis virov, pa tudi kompromise in sinergije. Poročilo tako predlaga novo pobudo za transparentnost kot prvi korak pri spoprijemanju s temi vrzelmi.

Kot drugič so potrebne reforme politik za preusmeritev milijard, to je ustvarjanje spodbud za investiranje večjega deleža celotnih razpoložljivih sredstev v trajnostni razvoj. To vključuje podpiranje zmogljivosti držav v razvoju, da kar najbolje izkoristijo možnosti financiranja; usmerjanje donatorjev pomoči k visokim merilom in preprečevanju škodljivih praks, kot so davčne utaje in izogibanje; ter spodbujanje večje skladnosti politik za trajnostni razvoj doma v državah donatoricah – na primer skozi davčne ureditve in investicijske okvire ter prizadevanja za zmanjšanje stroškov prenosov nakazil.

Kot tretjič moramo izboljšati usklajevanje številnih deležnikov v njihovem delovanju, da bi lahko bolje povezali ponudbo in povpraševanje po financiranju za trajnostni razvoj. Predvsem morajo biti razvojne strategije držav bolje povezane z razpoložljivimi viri financiranja. Za pomoč pri oblikovanju takih strategij in opredeljevanju ujemajočih se virov so že na voljo številna diagnostična orodja in smernice, vendar koordinacija v državah ostaja nizka. Globalni pogled poziva donatorje, da zagotovijo bolj skladno podporo državam, ko razvijajo celostne nacionalne okvire financiranja, ki jih predvideva AAAA.

Agenda ambicioznih sprememb, ki jo opredeljuje ta prva izdaja globalnega pogleda, je namenjena podpori prizadevanj za uresničevanje Agende 2030 in AAAA, na čelu katerih so Združeni narodi. Poročilo poziva financerje razvojnega sodelovanja OECD, da uporabijo vse razpoložljive vzvode za podporo vizij in odločitev držav partneric za njihov trajnostni razvoj. Priporoča konkretne ukrepe, opredeli področja za nadaljnji dialog glede politik ter poudarja vrzeli v znanju, ki jih bodo poskušale zapolniti naslednje izdaje.

© OECD

Ta povzetek ni uradni prevod OECD.

Reproduciranje tega povzetka je dovoljeno pod pogojem, da so navedene avtorske pravice OECD in naslov originalne publikacije.

Večjezični povzetki so prevedeni izvlečki publikacij OECD, ki so v izvirniku izdane v angleškem in francoskem jeziku.

OECD

Preberite celotno angleško različico na OECD iLibrary!!

© OECD (2018), Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019: Time to Face the Challenge, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264307995-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error