1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Communications Outlook 2013

Summary in Slovak

Cover
Celý dokument si môžete prečítať na:
10.1787/comms_outlook-2013-en

Výhľad OECD v oblasti komunikácií na rok 2013

Zhrnutie v slovenčine

Najdôležitejšie zistenia

V roku 2011 predstavoval celkový počet komunikačných prístupových ciest OECD 2066 miliónov, čiže 166 predplatených služieb na 100 obyvateľov. Mobilné pripojenia predstavovali 65,4 % ciest oproti 64 % v roku 2009, pričom tradičné služby pevnej telefónnej linky naďalej klesajú. Predplatené služby optického širokopásmového pripojenia rástli v rokoch 2009 až 2011 medziročne o 16,61 %. Obľúbenosť inteligentných telefónov. podporila rozsiahlejšie používanie mobilného širokopásmového prístupu. Priemerný podiel predplatených služieb mobilného internetového prístupu v krajinách OECD ako celku vzrástol z iba 23,1 % v roku 2009 na 56,6 % v júni 2012.

Ceny služieb pevnej linky a najmä mobilných hlasových služieb sa v roku 2012 v porovnaní s rokom 2010 znížili a vykazovali výrazný pokles vo všetkých spotrebiteľských vzorcoch okrem služieb pevnej linky pre podnikateľov.

Bezdrôtový širokopásmový balík pre laptop (ponuky do 500 MB mesačne) stál priemerne 13,04 USD vo všetkých krajinách OECD vo vyjadrení PKS, hoci v niektorých krajinách stál až 30 USD. Priemerná cena za balík 10 GB bola 37,15 USD. Balík 250 MB pre tablet stál mesačne v priemere 11,02 USD. Balík 5 GB pre tablet stál priemerne 24,74 USD v rozsahu od 7,98 USD (Fínsko) do 61,84 USD (Nový Zéland).

Komunikačné služby, ktoré boli kedysi netradičné, sa rýchlo spájajú a v dôsledku digitalizácie a vzniku pevných aj bezdrôtových infraštruktúr sa pásmo dostupné všetkým typom komunikačných služieb rozširuje. Medzi príklady z internetu patrí rýchly rozmach štandardu dlhodobého vývoja (LTE a 4G) pre mobilné siete na základe architektúry internetového protokolu (IP) a používanie aplikačnej technológie Voice over LTE (VoLTE), alebo videá na vyžiadanie a televízne služby živého streamingového vysielania na základe IP od káblových spoločností, satelitných TV poskytovateľov, verejnoprávnych vysielateľov, poskytovateľov cloudových služieb a ďalších poskytovateľov obsahu „over the top“ (OTT).

Tržby v telekomunikáciách zaznamenali v roku 2009 výrazný pokles, ale v roku 2010 sa stabilizovali a v roku 2011 oživili, čo možno pripísať sile mobilných komunikačných trhov a najmä rýchlemu rozmachu inteligentných telefónov v tomto období. Ďaleko najväčší prenos, ktorý vytvárajú inteligentné telefóny alebo tablety, súvisí skôr s používaním pevných sietí pre Wi‑Fi než mobilných sietí. Pevné siete sa tak vlastne stali chrbticou pre mobilné a bezdrôtové zariadenia, pričom niektoré štúdie tvrdia, že 80 % dát využívaných v mobilných zariadeniach sa prijíma cez Wi‑Fi pripojenia k pevným sieťam.

Tržby z dátových služieb rastú vo väčšine krajín OECD dvojciferným tempom a prenos dát je v súčasnosti pre prevádzkovateľov sietí najväčším zdrojom rastu. Kým nové služby ako mobilné platby prinášajú významné príležitosti, tieto v zásade zahŕňajú prenos dát v spolupráci s partnermi, ako sú úverové spoločnosti. Len málo ľudí očakáva nárast tradičných služieb ako telefonovanie alebo posielanie SMS, pokiaľ ide o ich podiel na tržbách.

Kľúčom k úspechu mobilného ekosystému je dostatočná konkurencia v poskytovaní služieb a prevádzkovaní sieťovej infraštruktúry. Táto konkurencia prinútila niektorých prevádzkovateľov otvoriť a zdieľať prístup k zákazníkom s ďaleko väčším úspechom, než aký by dosiahli zavedením regulačných podmienok.

Internet stále prudko rastie, ale relatívny rast sa v porovnaní s minulými obdobiami v niektorých kategóriách znížil, čo sa vzhľadom na rozsiahly rozmach tejto technológie dalo očakávať. Internet sa spolu s analógovým zvukovým vysielaním stal primárnym spôsobom šírenia zvukového obsahu. Prechod na digitálnu televíziu je v regióne OECD takmer dokončený. Vysielatelia v mnohých krajinách ponúkajú svoj obsah buď naživo, alebo opakovaným vysielaním cez internet. Rýchly rozmach zaznamenávajú predplatené služby vysielania na vyžiadanie.

Vynárajúce sa otázky

Politickí činitelia a regulačné orgány musia zohrať zásadnú rolu pri zabezpečovaní dostatočnej hospodárskej súťaže. To znamená zabezpečiť dostatok dostupného spektra a IP adries alebo iných zdrojov číslovania pre nových aktérov na trhu a spravodlivú hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi a poskytovateľmi OTT.

Pre inováciu širokopásmových infraštruktúr a riešenie veľkých priemyselných a širších hospodárskych a sociálnych problémov je nevyhnutné zabezpečiť, aby trhy zostali otvorené poskytovateľom OTT a poskytovateľom s vlastnými zariadeniami.

Čoraz viac podnikov s vedúcim postavením tvrdí, že vysoké ceny medzinárodného mobilného roamingu škodia ich vzťahu so zákazníkmi a do veľkej miery prekážajú obchodovaniu a cestovaniu v krajinách OECD. V odporúčaní Rady OECD pre medzinárodné mobilné roamingové služby (február 2012) sa odporúča posúdiť a odstrániť prekážky, ktoré môžu brániť prístupu prevádzkovateľov mobilných virtuálnych sietí k miestnym veľkoobchodným mobilným službám s cieľom poskytovať roamingové služby.

Obmedzené spektrum a stúpajúci dopyt po dátových službách znamená, že mobilné siete sa budú pokúšať vytlačiť prenos na pevné siete. Politickí činitelia a regulačné orgány musia zabezpečiť adekvátnu ponuku s cieľom zachovať dostatočnú chrbticu pre bezdrôtové siete, a to najmä pokiaľ je hospodárska súťaž v oblasti prístupu k pevným sieťam slabá. Hoci sa o časovom pláne zavádzania optických vlákien do domácností stále diskutuje, všetci sa zhodujú na tom, že prevádzkovatelia sietí budú naďalej prinášať túto technológiu bližšie k domácnostiam a koncovým používateľom. Regulačné orgány sa budú musieť zabývať tým, že bez ohľadu na použitú technológiu bude veľa regiónov OECD pravdepodobne ovládaných monopolmi alebo duopolmi, čo sa týka pevných sietí. Bezdrôtové technológie môžu predstavovať konkurenciu, ale dostupnosť spektra bude vždy obmedzením, ktoré pre optické vlákna nie je problémom.

Od výhľadu v oblasti komunikácií na rok 2011 už spoločnosti Asia Pacific Network Information Centre pri bežných postupoch došli adresy verzie 4 internetového protokolu (IPv4). To isté sa stalo registru Réseaux IP Europeéns Network Coordination Centre. Afrika, Severná Amerika a Južná Amerika vyčerpajú rozsah adries, ktorým im bol pridelený, v predpokladanom čase. Nástupca protokolu IPv4 – protokol IPv6 – poskytuje 2128 adries, čo je takmer neobmedzené množstvo, ale zatiaľ sa z neho veľa neminulo. Hoci by dnes protokol IPv6 mohla podporovať viac ako polovica zariadení pripojených na káblový internet, menej ako 1 % z nich sa na službu, ktorá poskytuje IPv6, skutočne pripája.

Aj keď priemyselné dane a poplatky môžu byť v niektorých špecifických prípadoch oprávnené, napríklad na účely financovania regulačného orgánu pre daný sektor alebo prispievania k cieľom univerzálnej služby, ďalšie daňové zaťaženie telekomunikačného sektora by mohlo poškodiť spotrebiteľov aj samotný priemysel.

© OECD

Toto zhrnutie nie je úradným prekladom OECD.

Rozmnožovanie tohto zhrnutia je povolené iba za predpokladu, že bude uvedené autorské právo OECD a názov originálnej publikácie.

Viacjazyčné zhrnutia sú preloženými výňatkami z publikácií OECD, pôvodne uverejnených v anglickom a francúzskom jazyku.

K dispozícii sú bezplatne v on-line kníhkupectve OECD: www.oecd.org/bookshop

Viac informácií získate v Divízii autorských práv a prekladov OECD Riaditeľstva verejných záležitostí a komunikácie: [email protected], fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Navštívte našu webovú lokalitu www.oecd.org/rights

OECD

Kompletnú anglickú verziu si môžete prečítať v online knižnici OECD iLibrary!!

© OECD (2013), , OECD Publishing.
doi: 10.1787/comms_outlook-2013-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error